EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / ZDRAVIE / Nové psychoaktívne látky sú čoraz dostupnejšie pre mladých! Pozrite si prieskum

Nové psychoaktívne látky sú čoraz dostupnejšie pre mladých! Pozrite si prieskum

drogy
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Každý rok na európsky trh prichádzajú nové psychoaktívne látky, ktoré simulujú účinky nelegálnych drog ako heroín, či LSD. Majú na svedomí početné úmrtia a intoxikácie, najmä medzi mladými ľuďmi. Je znepokojujúce, že tieto nové psychoaktívne látky sú čoraz dostupnejšie pre mladých ľudí. Prinášame Vám aktuálne výsledky eurobarometra, ktorý skúmal postoj mladých ľudí k drogám. Celoeurópsky prieskum sa uskutočnil v priebehu júna 2014 na vzorke vyše 13 000 mladých ľudí vo veku 15-24 rokov.

Aké sú hlavné zistenia prieskumu?

 

 • 1/4 respondentov sa domnieva, že by bolo pre nich ľahké získať kokaín, extázu a nové druhy psychoaktívnych látok. Vyše polovica si myslí, že by bolo pre nich ľahké dostať sa k marihuane.
 • Veľká väčšina respondentov (92%) nikdy nevyskúšala nové substancie, ktoré imitujú účinky nelegálnych drog. 17% mladých Európanov v posledných 12 mesiacoch užilo marihuanu (3% nárast v porovnaní s rokom 2011). Mariahuanu užívajú najviac Íri, Francúzi a Slovinci (vyše štvrtina respondentov).
 • Väčšina mladých ľudí sa dostane k novým druhom drog cez kamarátov (68%), 27% ich získa cez drogového dílera, 10% zo špecializovaného obchodu a len 3% ich získa nákupom cez internet. Najväčší nárast v užívaní nových látok sme zaznamenali v Španielsku, Írsku a Veľkej Británii.
 • Viac než polovica mladých ľudí si myslí, že jednorazové užitie kokaínu, extázy a nových drog môže predstavovať vážne zdravotné riziko. O marihuane si to myslí len 21%.
 • Veľká väčšina respondentov si myslí, že heroín, kokaín a extáza by mali byť zakázané, o marihuane si to myslí niečo vyše polovice opýtaných. Pokiaľ ide o nové substancie, 35% respondentov si myslí, že by mali byť určite zakázané, kým 47% sa domnieva, že by mali byť zakázané len ak sa preukážu zdravotné riziká.
 • Internet je pre mladých ľudí hlavným zdrojom informácií o drogách (59%). Nasledujú priatelia (36%), lekári a zdravotníci (31%) a rodičia/príbuzní (25%). V porovnaní s rokom 2011 rapídne klesol vplyv mediálnych kampaní (pokles o 12%) a preventívnych programov na školách (pokles o 9%).
 • Pokiaľ ide o prostredie, v ktorom mladí ľudia užívajú drogy, 65% uviedlo party alebo verejné podujatie (festivaly, hudobné kluby), 60% ich užíva v kruhu priateľov, 15% osamotene
 • Aké opatrenia by podľa mladých ľudí pomohli v boji proti drogám? 57% uviedlo razantnejší postup voči drogovým dílerom, 43% uviedlo informačné a preventívne kampane. Podľa 36% respondentov by pomohlo rozšírenie možností mladých ľudí pre šport, zábavu a kultúru. 18% opýtaných Európanov sa domnieva, že by pomohla legalizácia drog.

 

Ako sú na tom mladí Slováci?

 

 • V posledných 12 mesiacoch užilo marihuanu 15% respondentov zo Slovenska (priemer EÚ je 17%).
 • 90% opýtaných Slovákov nikdy neužilo “nové látky”. Z tých čo ich v minulosti užili, ich väčšina získala od priateľov (73%), 9% zo špecializovaného obchodu a 9% od dílera. Väčšina respondentov užila “nové látky” v kruhu priateľov (67%), veľká časť na verejných podujatiach (párty, festivaly, kluby – 36%). O účinkoch “nových látok” sa Slováci dozvedajú z internetu (42%), mediálnych kampaní (24%) a z programov na školách (23%)
 • Mladí Slováci veľmi zreteľne rozlišujú medzi rizikami jednorazového a pravidelného užívania drog. V porovnaní s európskym priemerom sa menej Slovákov domnieva, že užitie drogy jeden, či dvakrát predstavuje vážne zdravotné riziko. Vo vzťahu k rizikám pravidelného užívania drog sa postoj Slovákov viac blíži európskemu priemeru.
 • Pokiaľ ide o dostupnosť drog, 61% by sa k marihuane vedelo dostať ľahko do 24 hodín. Za nemožné alebo veľmi ťažké to považuje len 17% Slovákov. Ku kokaínu by sa ľahko vedelo dostať 12% ľudí, 60% opýtaných to považuje za nemožné, alebo veľmi ťažké. Dostupnosť heroínu je podľa Slovákov ešte ťažšia. Naopak, k extáze a novým látkam by sa ľahko vedelo dostať do 24 hodín 23% Slovákov
 • Informácie o drogách a ich účinkoch Slováci hľadajú hlavne na internete (75%) a u priateľov (35%).
 • Pokiaľ ide o účinnosť opatrení, mladí Slováci si myslia, že najviac by zabrali tvrdšie postihy pre dilerov (51%), boj proti chudobe a nezamestnanosti (27%) a informačno-preventívne kampane (27%). 11% respondentov zo Slovenska si myslí, že by pomohla legalizácia drog.
 • Aký je pohľad Slovákov na otázku legalizácie, či regulácie drog? Pokiaľ ide o marihuanu, 46% si myslí, že by mala byť zakázaná, 51% sa domnieva, že by predaj mal byť regulovaný. Len 2% opýtaných Slovákov si myslí, že by sa mala predávať bez obmedzenia. Extáza by mala byť zakázaná podľa 90% mladých Slovákov, 10% by preferovalo reguláciu jej predaja. Ešte tvrdí postoj majú mladí Slováci k heroínu a kokaínu, mimo zákon by mali zostať podľa 96% (resp. 95%) respondentov.

 

Legislatívne kroky na úrovni EÚ

V septembri 2013 Európska komisia predstavila legislatívny návrh, ktorého cieľom je zrýchliť schopnosť EÚ reagovať na príchod nových psychoaktívnych látok na trh. Cieľom je zakázať výrobu, marketing, predaj a užívanie v celej EÚ.  Európsky parlament tento návrh podporil v apríli 2014.

Od spustenia celoeurópskeho systému včasného varovania v roku 1997 členské štáty EÚ upozornili na vyše 360 nových psychoaktívnych látok. 10 látok sa muselo podrobiť kontrolným mechanizmom v rámci celej EÚ, v nedávnom období to bol mefedrón, 4-MA a 5-IT. 16. júna tohto roka Komisia navrhla zakázať 4 psychoaktívne látky, ktoré simulujú účinky nelegálnych drog ako je heroín, či LSD – ide o MDPV, 25I-NBOMe, AH-7921 a metoxetamín. Komisa v súčasnosti vyhodnocuje správy o ďalších substanciách, ktoré sa na celoeurópsky “čierny zoznam” môžu dostať ešte do konca tohto roka.

 Andrej Králik, hovorca zastúpenia Európskej komisie na SR.

 

Viac..  Škripek chce chrániť mladých Európanov pred novými drogami

O ram

Odporúčame pozrieť

Skripek

Škripek chce chrániť mladých Európanov pred novými drogami

Včera Branislav Škripek predstavil svoju vlastnú správu, ktorej cieľom je chrániť mladých Európanov pred drogovým …