Európska komisia prijala dohodu o partnerstve s Holandskom na 1,4 miliardy EUR

johannes hahn
Johannes Hahn, komisár pre regionálnu politiku. PHOTO: Flickr.

Európska komisia prijala dohodu o partnerstve s Holandskom o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v krajine. Holandsko, rovnako ako všetky členské štáty predložili svoje dohody Komisii. Ich prijatie bude nasledovať po procese konzultácií.

Dohodou s Holandskom sa stanoví stratégia pre čo najlepšie využitie fondov a tým sa vytvára vhodné prostredie pre investíciu vo výške 1,4 miliardy eur z celkového financovania kohéznej politiky v období 2014 – 2020. Holandsko tiež dostane k dispozícii 607 miliónov eur na rozvoj vidieka a 102 miliónov eur na rybolov a celé námorné odvetvie.

Podobné investície EÚ môžu v členských štátoch riešiť problém nezamestnanosti a zvýšiť konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Tieto ciele sa dajú dosiahnuť predovšetkým prostredníctvom podpory nových inovácií, vzdelávania a odbornej prípravy v mestách, mestských a vidieckych oblastiach. EÚ podporuje tiež podnikanie, boj proti sociálnemu vylúčeniu a pomáha vyvíjať ekonomicky efektívne a k životnému prostrediu šetrné zdroje.

V komentári k prijatiu uviedol komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn: “Prijali sme strategický investičný plán, ktorý v najbližších 10 rokoch predurčuje Holandsko na cestu rastu zamestnanosti.“  

László Andor, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie: “Rád by som poďakoval Holandsku s prijatím dohody o partnerstve. Na to aby sa zvýšilo percento zamestnanosti musí Holandsko preniknúť do nevyužitého pracovného potenciálu. Som preto veľmi rád, že po konštruktívnych rokovaniach sa holandské orgány rozhodli venovať 71 % Európskeho sociálneho fondu v rokoch 2014 – 2020 na dosiahnutie vyššej úrovne zamestnanosti.“ 

Viac..  Európska komisia schválila pomoc Chorvátsku v sume 319 miliónov eur na obnovu po zemetraseniach

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

jadrova elektraren

Európska komisia sa rozhodla zaradiť jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje

Európska komisia, aj na základe apelu Slovenska, na poslednom rokovaní Európskej rady pripravila návrh, ktorý …