Európska komisia prijala dohodu o partnerstve s Holandskom na 1,4 miliardy EUR


johannes hahn
Johannes Hahn, komisár pre regionálnu politiku. PHOTO: Flickr.

Európska komisia prijala dohodu o partnerstve s Holandskom o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v krajine. Holandsko, rovnako ako všetky členské štáty predložili svoje dohody Komisii. Ich prijatie bude nasledovať po procese konzultácií.

Dohodou s Holandskom sa stanoví stratégia pre čo najlepšie využitie fondov a tým sa vytvára vhodné prostredie pre investíciu vo výške 1,4 miliardy eur z celkového financovania kohéznej politiky v období 2014 – 2020. Holandsko tiež dostane k dispozícii 607 miliónov eur na rozvoj vidieka a 102 miliónov eur na rybolov a celé námorné odvetvie.

Podobné investície EÚ môžu v členských štátoch riešiť problém nezamestnanosti a zvýšiť konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Tieto ciele sa dajú dosiahnuť predovšetkým prostredníctvom podpory nových inovácií, vzdelávania a odbornej prípravy v mestách, mestských a vidieckych oblastiach. EÚ podporuje tiež podnikanie, boj proti sociálnemu vylúčeniu a pomáha vyvíjať ekonomicky efektívne a k životnému prostrediu šetrné zdroje.

V komentári k prijatiu uviedol komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn: “Prijali sme strategický investičný plán, ktorý v najbližších 10 rokoch predurčuje Holandsko na cestu rastu zamestnanosti.“  

László Andor, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie: “Rád by som poďakoval Holandsku s prijatím dohody o partnerstve. Na to aby sa zvýšilo percento zamestnanosti musí Holandsko preniknúť do nevyužitého pracovného potenciálu. Som preto veľmi rád, že po konštruktívnych rokovaniach sa holandské orgány rozhodli venovať 71 % Európskeho sociálneho fondu v rokoch 2014 – 2020 na dosiahnutie vyššej úrovne zamestnanosti.“ 

Viac..  Nemecký kancelár označil Rusko za nespoľahlivého partnera v energetike

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia navrhla odobrať Maďarsku 7,5 miliardy EUR pre porušovanie zásad právneho štátu

Európska komisia (EK) v nedeľu odporučila pozastaviť poskytovanie finančných prostriedkov Maďarsku pre porušenie princípov právneho …