Colné úrady budú v EÚ jednotné, hovorí Európska komisia


Šemeta
Algirdas Šemeta, komisár zodpovedný za colnú správu. PHOTO: Flickr.

Nová stratégia má za cieľ zabezpečiť, aby boli colné úrady jednotné, účinnejšie a nákladovo efektívne pri identifikácii a kontrole dodávateľského reťazca. Medzi konkrétne opatrenia patria efektívne kontroly s menším rizikom, čím by sa napríklad malo predchádzať duplicitnému kontrolovaniu tovaru. Medzi ďalšie opatrenia patrí aj kvalita dát. Je nevyhnutné, aby mali colníci prístup k informáciám o tom, aký tovar prichádza do EÚ a aký ju opúšťa. Vylepšiť by sa mali najmä počítačové systémy. Plán tiež počíta s užším naviazaním colnej správy na ostatné orgány, ktoré sú činné v trestnom konaní. A je snaha, aby s colníkmi viac spolupracovali aj obchodníci.

 „Colné úrady sú kľúčom k nekomplikovanému a bezpečnému obchodu. Skrz 300 miliónov hlásení a 3,5 trilióna € v obchode s tovarom, na ktoré treba dohliadať každý rok, je potrebné optimalizovať  využitie colných orgánov EÚ, bez toho aby bola ohrozená bezpečnosť, alebo narušený legálny obchod,” vyjadril sa Algirdas Šemeta, komisár zodpovedný za colnú správu.

Viac..  Nezamestnanosť v únii v júli medzimesačne klesla

Brusel považuje silné a spoľahlivé riadenie rizík na colniciach za nevyhnutné pre ochranu bezpečnosti občanov. Prihliada aj na záujmy obchodníkov a na finančné záujmy EÚ ako celku. Vzhľadom na to, že objem trhu rastie a medzinárodný dodávateľský reťazec je zložitejší, je dôležité, aby sa tiež vyvíjal aj rámec potrieb colného rizikového manažmentu. Nová stratégia nadväzuje na novelu colného kódexu z roku 2005.

O mon

Avatar

Odporúčame pozrieť

Inovatívne nápady pre modernú a efektívnu colnú úniu od skupiny odborníkov

Skupina odborníkov pre výzvy, ktorým čelí colná únia predložila správu, ktorá bude podkladom pre rozsiahlu medziinštitucionálnu …