Brusel prijíma nové pravidlá pri sporoch medzi štátmi a investormi

Spor
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Únia prijala súbor pravidiel, určujúcich riadenie sporov medzi súkromnými investormi a vládami členských štátov. Komisár pre obchod Karel De Gucht v tom vidí zodpovednú a vyváženú politiku riešenia takýchto sporov. Hlavným cieľom má byť ochrana investičných záujmov.

Pravidlá určujú, kto najlepšie háji záujmy EÚ a členských štátov v prípade akéhokoľvek druhu sporov, ktoré sú medzi  vládou štátu a súkromným investorom. To má určiť víťaza sporu. Taktiež definujú presné zásady prideľovania kompenzácií a prípadných nákladov. Podľa komisariátu sa tak zaistí ochrana investícií, ktoré uskutočnia európske inštitúcie.

Tieto pravidlá sú už vo svete bežným mechanizmom na vyrovnanie sporov. Existuje už vyše 3 000 bilaterálnych zmlúv s medzinárodnou platnosťou, ktoré zahŕňajú ochranu investičných záujmov. Ich implementácia do Lisabonskej zmluvy zaistí ich bežné využívanie a transparentnejšiu politiku pri riadení sporov takýchto typov, myslí si komisár De Gucht.

Viac..  Dopyt po elektrine sa vrátil na úroveň pred pandémiou, ale emisie klesli

Pravidlá vstúpia do platnosti 17. septembra a budú sa vzťahovať len na aktuálne spory. Únia rokuje o rozšírení investičnej ochrany s Čínou a Mjanmarskom. Tiež s Kanadou, Indiou, Japonskom, Marokom a Singapurom, Thajskom a Vietnamom, s ktorými už pracuje na dohodách o voľnom obchode. Výnimkou sú Spojené štáty americké – Únia rokuje o samostatnej dohode TTIP.

O mve

Avatar

Odporúčame pozrieť

polnohospodarske produkty

Dvanásť členských štátov porušilo povinnosť transponovať pravidlá EÚ zakazujúce nekalé obchodné praktiky

Komisia začala konania o porušení povinnosti proti 12 členským štátom za to, že netransponovali pravidlá …