Európska komisia prijala dohodu o partnerstve s Maďarskom na 22 miliárd EUR

dacian ciolos
Dacian Cioloș, komisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. PHOTO: Flickr.

Európska komisia prijala dohodu o partnerstve s Maďarskom o využití štrukturálnych fondov a investícií EÚ na podporu rastu a zamestnanosti v období 2014-2020.

Dohodou sa stanoví stratégia pre čo najefektívnejšie využitie európskych štrukturálnych a investičných fondov v celej krajine. Dohoda vytvára podmienky pre investície vo výške 21,9 miliárd eur z celkového financovania kohéznej politiky za obdobie 2014-2020. Maďarsko tiež prijme 3,45 miliárd eur na rozvoj vidieka a 39 miliónov eur pre rybolov a námorné odvetvie.

Tieto investície môžu riešiť nezamestnanosť, zvýšiť konkurencieschopnosť a hospodársky rast prostredníctvom podpory inovácií, vzdelávania a odborných školení ako v mestách, tak aj na vidieku. Podpora sa týka aj podnikania, boja proti sociálnemu vylúčeniu, ale aj rozvoja zdrojov šetrných k životnému prostrediu.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloș povedal: “Som rád, že sme schválili dohodu s Maďarskom, ktoré je prevažne poľnohospodárskou krajinou. Aby Maďarsko dosiahlo svoj potenciál, je potrebné aby sa financovali aj odvetvia, ktoré prispejú k hospodárskemu rastu a vytváraniu nových pracovných miest aj na vidieku. Domnievam sa, že finančné prostriedky na rozvoj vidieka môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri posilňovaní potenciálu hlavne v hospodársky slabších oblastiach.“

Viac..  Robert Hajšel: Cenový skok energií a protiopatrenia dominujú

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Pracovný program Komisie na rok 2022: Spolu za silnejšiu Európu

Komisia prijala svoj pracovný program na rok 2022, v ktorom stanovila ďalšie kroky svojej odvážnej …