Brusel rieši lepšiu integráciu Rómov, v EÚ ich žije 10 – 12 miliónov

integrácia rómov
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Členské štáty sa v nadväznosti na Rámec EÚ pre národné stratégie pre integráciu Rómov rozhodli zaviesť do praxe konkrétne opatrenia, ktoré majú pomôcť k začleneniu sociálne vylúčených Rómov. Štáty každoročne predkladajú Európskej komisii správu o prijatých opatreniach na zlepšenie situácie, ktoré Komisia analyzuje, upozorňuje na slabiny a odporúča oblasti, na ktoré by sa štáty ešte mali zamerať.

“Európska komisia spolu s členskými krajinami stanovila spoločný rámec, ktorý je založený na 4 základných pilieroch: prístup k vzdelaniu, prístup k zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti a bývaniu. Toto sú kľúčové predpoklady na to, aby Rómovia mohli uniknúť zo začarovaného kruhu diskriminácie, vylúčenia a chudoby”, uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Cieľom Rámca EÚ pre národné stratégie pre integráciu Rómov je pomôcť nasmerovať vnútroštátne politiky zamerané na rómsku problematiku a zmobilizovať finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii na úrovni EÚ. Spolupráca medzi členskými štátmi na európskej úrovni zároveň uľahčuje výmenu skúseností a príkladov z praxe, ktoré sa osvedčili v jednotlivých štátoch Únie.

V Európskej únii žije viac ako 6 miliónov Rómov, v celej Európe sa ich odhaduje 10 až 12 miliónov. Je to najväčšia etnická menšina v Európe. Na Slovensku žije podľa odhadov 402 840 Rómov. Na ich podporu sa vyčleňujú prostriedky aj zo štrukturálnych fondov. V rámci programového obdobia 2007-2013 bola pre tieto účely vyčlenená suma 200 miliónov eur. V období 2014-2020 to bude ešte viac prostriedkov.

Viac..  Nový európsky Bauhaus: Podávanie prihlášok do súťaže za rok 2022

Komisia odporúča Slovensku zaviesť účinné opatrenia na zlepšenie prístupu tejto menšiny k predškolskému a školskému vzdelávaniu, ako aj podniknúť kroky k zlepšeniu zamestnateľnosti príslušníkov. Ocenený bol zámer zaviesť predškolské vzdelávanie detí už od 3 rokov, odstránenie prekážok v prístupe k strednému vzdelaniu a zvýšenie počtu učiteľov, ktorí ovládajú rómsky jazyk.

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

jadrova elektraren

Európska komisia sa rozhodla zaradiť jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje

Európska komisia, aj na základe apelu Slovenska, na poslednom rokovaní Európskej rady pripravila návrh, ktorý …