Európsky dvor audítorov: Podnikateľské prostredie v EÚ nie je vyhovujúce


Európsky dvor audítorov
Sídlo Európskeho dvora audítorov v Luxemburgu. PHOTO: Flickr.

Audítori robili kontrolu podnikateľského prostredia v podnikateľských inkubátoroch pre začínajúce projekty v EÚ. Zhodujú sa v tom, že kvalita infraštruktúry je vo všeobecnosti dobrá, ale výkon zaostáva. „Domnievame sa, že poskytovanie inkubačných služieb  – a v dôsledku toho väčší vplyv na miestne firmy – bolo pomerne limitované, vzhľadom na finančné obmedzenie a nízku úroveň inkubačných aktivít,” povedal Henri Grethen, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za správu.

Podnikateľský inkubátor ako typ nástroja ekonomického rozvoja v sebe spája funkcie podnikania, podpory obchodu a rozvoja obcí. Ide väčšinou o organizáciu, ktorá dohliada na proces vytvárania nových perspektívnych firiem, s tým,  že im poskytuje priestory, ale aj rôzne služby.

Výsledky, ktoré zverejnil Európsky dvor audítorov, sú spôsobené slabým zavádzaním osvedčených postupov a odborných znalostí. Tiež bolo zaznamenané nedostatočné prepojenie na obchodných klientov a interné monitorovacie systémy podnikateľských inkubátorov neposkytli dostatočné informácie o riadení. A v neposlednom rade boli organizácie aj dlhodobo finančne neudržateľné.

Viac..  Peter Pollák: Mrazivé slová europoslancov po návšteve východného Slovenska. VIDEO

O mon

Avatar

Odporúčame pozrieť

Juhan Parts

Audítori EÚ posúdia účinnosť opatrení na boj proti veľkej korupcii na Ukrajine

Ukrajina je jednou z najväčších a najvýznamnejších krajín susediacich s EÚ a ako taká je …