Chcete peniaze na podnikanie z Bruselu? Nový program podpory má k dispozícii 3 miliardy EUR


euro
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska komisia zverejnila zoznam 155 malých a stredných podnikov (MSP), ktoré budú ako prvé profitovať z jej nového nástroja pre MSP s rozpočtom 3 miliárd EUR. Každý zo 155 MSP z 21 krajín dostane 50 000 EUR určených na financovanie štúdií uskutočniteľnosti svojich projektov. Navyše budú môcť využiť možnosť maximálne trojdňových školení o podnikaní. Následne sa so svojimi projektmi môžu uchádzať o ďalšiu finančnú pomoc Komisie, ktorá môže dosiahnuť až 2,5 milióna EUR.

Máire Geogheganová-Quinnová, európska komisárka pre výskum, inováciu a vedu, uviedla: „Inovatívne MSP prispejú k oživeniu európskeho hospodárstva vytváraním stabilných pracovných miest a vynikajúcich výrobkov a služieb. Tento nový nástroj je zameraný na projekty, ktoré sú skutočne inovatívne, ponúkajú konkrétne obchodné príležitosti a obsahujú jasný koncept, ako sa presadiť na trhu.“

Nástroj pre MSP bol odštartovaný v rámci programu Horizont 2020, nového programu na financovanie výskumu s rozpočtom vo výške 80 miliárd EUR. Nástroj má pomôcť inovatívnym malým podnikom preniesť nápad z laboratória na trh. O financovanie z tohto nástroja môžu požiadať MSP z členských štátov EÚ alebo krajín pridružených k programu Horizont 2020.

Prvé kolo výberu bolo mimoriadne úspešné – prihlásilo sa 2 662 návrhov z krajín, ktoré sa do zúčastňujú programu Horizont 2020. Hodnotenie nezávislými expertmi ukázalo, že 317 návrhov splnilo požiadavky hodnotenia. Financovanie sa poskytne 155 z nich (49 %).

Vybrané MSP majú dobré predpoklady na to, aby uspeli v druhej etape programu, v ktorej žiadatelia môžu získať 0,5 až 2,5 mil. EUR na financovanie inovačných činností, akými sú napríklad demonštračné projekty, testovanie, pilotné projekty, rozširovanie a miniaturizácia. Príjemcovia budú tiež ďalej rozvíjať svoje podnikateľské plány.

V roku 2014 by sa malo financovať celkovo približne 645 projektov. V roku 2015 sa ich počet zvýši na 670. Výzva na predloženie návrhov neustále prebieha – najbližšie uzávierky na hodnotenie projektov sú 24. septembra a 17. decembra 2014 pre fázu 1 a 9. októbra a 17. decembra 2014 pre fázu 2.

Viac..  ECB zvolila agresívnejšie zvýšenie kľúčovej sadzby, normalizácia však bola nevyhnutná, tvrdí analytik

Program Horizont 2020

Program Horizont 2020, ktorý disponuje rozpočtom takmer 80 mld. EUR na sedem rokov, je najväčším programom EÚ v oblasti výskumu a inovácie. Pre MSP sa v jeho rámci vyhradili finančné prostriedky v rekordnej výške. Najmenej 20 percent (alebo takmer 9 mld. EUR) z pilierov „Vedúce postavenie v priemyselných technológiách“ a „Spoločenské výzvy“ programu Horizont 2020 by sa malo investovať do MSP priamo vo forme grantov, a to aj prostredníctvom nástroja pre MSP.

Prostredníctvom nástroja pre MSP chce Európska únia financovať najinovatívnejšie malé podniky s vysokým potenciálom rastu. Nástroj s rozpočtom 3 miliardy EUR na sedem rokov ponúka rýchle a jednoduché granty pre štúdie uskutočniteľnosti inovácií v podnikoch (1. fáza) a demonštračné projekty (2. fáza). Koncepty, ktoré sú zrelé na financovanie, môžu okrem iného ťažiť z poradenstva o rozvoji podnikania a iných podporných služieb (3. fáza). Proces podávania žiadostí je jednoduchý, avšak iba tie najlepšie projekty môžu počítať s financovaním. Oprávnené témy sú stanovené v pracovnom programe Horizont 2020 „Inovácia v MSP“.

Okrem toho Európska komisia a skupina Európskej investičnej banky spojili svoje sily, aby povzbudili banky a iných finančných sprostredkovateľov požičiavať alebo poskytovať kapitál inovatívnym podnikom prostredníctvom produktov „Innovfin – finančné prostriedky EÚ pre inovátorov“. Iné podniky môžu získať prístup k financovaniu v rámci programu COSME.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

stefanec

Ivan Štefanec: Malé a stredné podniky sú pre priemysel kľúčové

Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) dnes vo svojom …