Dohovor o manipulácii športových súťaží má zabrániť podvodom v športe


PHOTO: Ilustračné Flickr.
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska komisia zaviedla nový míľnik v boji proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov pod záštitou Dohovoru o manipulácii športových súťaží. Za posledné dva roky zohrala Európska komisia kľúčovú úlohu pri príprave a dojednávaní dohody.

Ešte pred začiatkom konferencie povedala Androulla Vassiliou, európska komisárka zodpovedná za šport: “S výsledkami zápasov je cezhraničný problém a opatrenia na európskej úrovni sú nevyhnutné ak chceme proti tomuto ovplyvňovaniu bojovať. Musíme zabezpečiť, aby všetky zúčastnené strany v boji proti podvodníkom pracovali spoločne ako jeden tím. Tento dohovor prispeje k zvýšeniu spolupráce medzi športovým hnutím, stávkovými kanceláriami, orgánmi presadzovania práva, vlády a európskych inštitúcií. Je to boj, ktorý musíme vyhrať.”

Dohovor, ktorý spoločne vypracovala Komisia, členské štáty EÚ a ďalší členovia Rady Európy má zároveň predchádzať, odhaľovať a bojovať proti manipulácii s výsledkami i manipulácii športových súťaží. Taktiež vyzýva vlády po celej Európe aby začali zavádzať opatrenia na zamedzenie konfliktov medzi prevádzkovateľmi stávok a športovými organizáciami. Podnecuje k podpore regulačných orgánov, ktoré by dopomohli k riešeniu podvodov a ilegálnych stávok.

Viac..  Nezamestnanosť v rámci celej únie v októbri medzimesačne klesla na 6 %

Na konferencii budú predložené aj nové iniciatívy EÚ podporované programom Erasmus na podporu športu a fyzickej aktivity. Medzi nimi aj prezentácia Európskeho týždňa športu. Ministri, ktorí sa konferencie zúčastnia tiež predložia návrhy na aktualizáciu Dohovoru o násilí divákov, ktorý zohral významnú úlohu pri zvyšovaní povedomia o postupoch v boji proti násiliu pri športových podujatiach. Doplnky by sa mali týkať predovšetkým bezpečnosti a technológií na podujatiach. Rovnako je na zozname aj diskusia o posilnení spolupráce medzi Európskou úniou, Radou Európy a európskym zastúpením vo Svetovej antidopingovej agentúre (WADA).

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …