Súťaž mladých výskumníkov sa skončila! Kto získal prvú cenu 7000 eur?


vedci
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska komisia po prvý raz predstavila súťaž EÚ pre mladých vedcov v roku 1989 s cieľom podporiť spoluprácu a výmenu názorov medzi mladými vedcami a zároveň im ponúknuť príležitosť pracovať pod vedením najvýznamnejších európskych výskumníkov. Prvý ročník súťaže sa konal v Bruseli a odvtedy sa podujatie predstavilo v 24 rôznych európskych mestách.

Súťaž sa zameriava na podporu úsilia účastníckych krajín prilákať mladých ľudí k tomu, aby sa venovali štúdiu v odboroch vedy, technológie, inžinierstva a matematiky a aby sa rozhodli pre profesionálnu dráhu v oblasti vedy a výskumu. Od roku 1989 sa počet účastníkov z radov mladých vedcov zvyšuje, z 59 na prvom ročníku na 110 v tomto roku. Doterajším rekordom je 137 súťažiacich v roku 2009 v Paríži. Víťazi uplynulých ročníkov pokračovali v prestížnych kariérach vo výskume, napríklad v Európskej vesmírnej agentúre a Európskej organizácii pre jadrový výskum. V roku 1991 získal toto ocenenie aj jeden z tohtoročných držiteľov Fieldsovej medaily profesor Martin Hairer.

Účasť žien na súťaži odráža širší problém nedostatočného zastúpenia žien v odboroch vedy, technológie, inžinierstva a matematiky. V tomto roku ženy predstavovali 37 % účastníkov (41 účastníčok a 69 účastníkov). V roku 1997 účasť žien na EUCYS prvýkrát prekročila 30 % a odvtedy sa zvyčajne pohybuje medzi 30 a 35 %, pričom svoj vrchol dosiahla v roku 2005 so 41 %. Počas 26 rokov získalo ocenenia 183 mladých žien a 614 mladých mužov.

Všetky podrobnosti týkajúce sa tohtoročnej súťaže sú uverejnené na internetovej stránke http://media.eucys2014.pl. Všetky tri tímy, ktoré sa umiestnili na prvom mieste, získali odmenu v hodnote 7000 EUR; Tímy, ktoré sa umiestnili na druhom a treťom mieste, získali odmenu v hodnote 5000 EUR a 3500 EUR. Medzi ďalšie ceny patrili návštevy Medzinárodného fóra mladých vedcov v Londýne a Medzinárodného seminára pre mladých vedcov v Štokholme, sponzorské dary od partnerov z podnikateľskej obce vrátane účasti na medzinárodnom veľtrhu vedy a techniky Intel ISEF v USA, ako aj ocenenia interného vedeckého útvaru Európskej komisie, Spoločného výskumného centra, Organizačnej skupiny pre celoeurópsky výskum Eiroforum a Európskeho patentového úradu.

Čakanie sa skončilo. Celý uplynulý týždeň bola knižnica Varšavskej univerzity plná sľubných mladých vedcov. Spolu 110 výskumníkov vo veku od 14 do 20 rokov predstavilo svoje projekty v náročnej súťaži v nádeji, že urobia dojem na medzinárodnú porotu. Súťažili o ocenenia v 26. ročníku súťaže Európskej únie pre mladých vedcov(EUCYS), ktorá sa skončila dnešným udeľovaním cien. Okrem práva považovať sa za najlepších mladých vedcov v Európe si víťazi rozdelili aj odmeny v celkovej výške 62 500 EUR a spolu s tým aj ďalšie hodnotné ceny, napríklad vedecké pobyty (MEMO/14/536).

Tri prvé ceny, každú vo výške 7 000 EUR, získali João Pedro Estácio Gaspar Gonçalves de Araújo z Portugalska za projekt venovaný čiastočne usporiadaným množinám („A natural characterization of semilattices of rectangular bands and groups of exponent two“), Mariana De Pinho Garcia and Matilde Gonçalves Moreira da Silva z Portugalska za projekt o slimákoch („Smart Snails“) a Luboš Vozdecký z Českej repubiky za projekt venovaný valivému treniu („Rolling Friction“). Tohtoročné druhé ceny putovali do Írska, Bulharska a Slovinska za originálne projekty v oblastiach matematiky a chémie. Tretie ceny boli udelené projektom z Litvy, Spojeného kráľovstva a Nemecka.

V súťaži bola udelená aj cena za medzinárodnú spoluprácu za najlepší projekt jedného z tímov z pozvaných hosťovských krajín, ktoré majú s EÚ dohodu o vedecko-technickej spolupráci: USA, Kanada, Čína, Nový Zéland, Južná Kórea a Švajčiarsko. Cenu, ktorá podčiarkuje výhody medzinárodnej spolupráce vedcov v oblasti výskumu, získal Eric Giles Schertenleib zo Švjčiarska za projekt venovaný interakcii prúdenia vody a povrchových vrstiev mydla („Jet and Film – On the interaction between a laminar jet and a soap film“).

Máire Geoghegan-Quinnová, európska komisárka pre výskum, inováciu a vedu, k tomu uviedla: „Kvalita projektov v tejto súťaži ma neprestáva udivovať a všetkým účastníkom blahoželám. Výskum a inovácia vychádzajú z rozmanitosti nápadov, preto musíme mladým ľuďom nechať slobodu rozvíjať tieto nápady a tvoriť. Musíme sa zároveň ešte viac snažiť o zvýšenie podielu žien v odvetví vedy a techniky. Toto je skutočná výzva pre naše vzdelávacie systémy.“

Súťaž do Varšavy priviedla 77 projektov z 36 krajín, medzi ktorými boli členské štáty EÚ a ďalšie pridružené a iné krajiny. Všetky projekty postúpili do súťaže na základe víťazstva v národných vedeckých súťažiach v danom odbore. Venovali sa rôznym témam z celého spektra vedeckých oblastí vrátane biológie, fyziky, chémie, informatiky, spoločenských vied, životného prostredia, matematiky, materiálov, inžinierstva a medicíny. Porotu, ktorej tohto roku predsedal Dr. Henrik Aronsson z Univerzity v Göteborgu, tvoril medzinárodný tím 18 vedcov z rôznych vedeckých odborov.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Vestager

Európska komisia prerušila vedeckú a výskumnú spoluprácu s Ruskom

Európska komisia (EK) prerušila spoluprácu s ruskými výskumnými, vedeckými a inovačnými subjektami. S odvolaním sa …