Európsky deň jazykov: rozmanitosť máme v krvi


studenti
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európsky deň jazykov po prvýkrát usporiadala Rada Európy v roku 2001 ako súčasť Európskeho roka jazykov. Aktívnu úlohu pri organizovaní podujatí zameraných na jazyky pri tejto príležitosti zohráva aj Európska komisia a Európske centrum moderných jazykov pri Rade Európy.

Cieľom Európskeho dňa jazykov je zvýšiť informovanosť o jazykoch používaných v Európe, podporovať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a celoživotné jazykové vzdelávanie. V Európskej únii je 24 úradných jazykov, približne 60 regionálnych jazykov a jazykov národnostných menšín a viac než 175 jazykov migrantov.

Aspoň polovica svetovej populácie je dvojjazyčná alebo viacjazyčná, t. j. ovláda dva alebo viacero jazykov alebo im rozumie. Európska komisia je odhodlaná rozvíjať politiky jazykového vzdelávania v celej Európe, čo je súčasťou jej zámeru zlepšiť jazykovú vybavenosť Európanov, a to najmä vyučovaním aspoň dvoch cudzích jazykov od útleho veku.

Rozpočet programu Erasmus+ bude vo výške takmer 15 miliárd EUR, čo predstavuje o 40 % viac v porovnaní s predchádzajúcimi výdavkami. Po prvýkrát sa na internete sprístupní bezplatná jazyková podpora dostupná všetkým účastníkom dlhodobej mobility, teda v trvaní najmenej dvoch mesiacov v zahraničí. Bude zahŕňať angličtinu, francúzštinu, nemčinu, španielčinu, taliančinu a holandčinu. Teda vyučovacie alebo pracovné jazyky viac ako 90 % všetkých študentov, stážistov, mladých dobrovoľníkov a ďalších, ktorí sa venujú štúdiu alebo odbornej príprave v zahraničí. Od účastníkov sa bude požadovať, aby svoje jazykové kompetencie zhodnotili pred pobytom v zahraničí, ako aj po ňom.

Tematický európsky koktailový bar v Budapešti, viacjazyčné koncerty v Záhrebe a Vilniuse, akcia „speak“ dating v Prahe, putovná výstava v Paríži o prekladoch Homérovej Odysey či jazykové minikurzy v berlínskych knižniciach – to je len niekoľko z podujatí, ktoré sú v rámci osláv Európskeho dňa jazykov a jazykovej rozmanitosti pripravené nazajtra a na najbližších šesť týždňov. Zastúpenia Európskej komisie v členských štátoch organizujú alebo podporujú mnohé ďalšie podujatia ako napríklad odovzdávanie ocenení na „Linguafeste“ v Bukurešti, stretnutie so shakespearovskými príbehmi pre deti v Madride, honbu za pokladom s jazykovou tematikou v Londýne či Drongo festival v Amsterdame. Pod holým nebom v prostredí historického námestia Piazza Ognissanti vo Florencii sa uskutoční podujatie na propagáciu iniciatív EÚ zameraných na podporu jazykového vzdelávania ako napríklad Erasmus+.

Rovnako vo Florencii sa v Palazzo Vecchio uskutoční dôležitá konferencia, ktorú pod záštitou talianskeho predsedníctva Rady EÚ organizuje Európska komisia v spolupráci s asociáciou Accademia della Crusca a ponesie názov Prečo sú jazyky dôležité: Viacjazyčnosť z európskeho a národného pohľadu. Predmetom odborných diskusií aj za účasti Androully Vassiliouovej, európskej komisárky pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, a Stefanie Gianniniovej, talianskej ministerky vzdelávania, bude zvyšovanie kvality a efektívnosti výučby jazykov a podpora jazykového vzdelávania aj v širšie orientovaných stratégiách nadobúdania zručností.

„Viacjazyčnosť a jazyková rozmanitosť sú hlboko zakorenené v DNA Európskej únie. Naše jazyky sú neoddeliteľnou súčasťou nášho kultúrneho dedičstva a vďaka ním sme tým, kým sme. Európsky deň jazykov je príležitosťou zistiť, že s jazykmi je zábava a na učenie nie je nikdy príliš neskoro. Viacjazyčnosť môže otvoriť dvere k pracovným príležitostiam a novým dobrodružstvám. Erasmus+, ktorý je novým programom Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, umožní štyrom miliónom ľudí študovať, školiť sa, vyučovať alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí a práve zdokonalenie sa v jazykoch je jedným z jeho veľkých prínosov, uviedla komisárka Vassiliouová.

Thorbjørn Jagland, generálny tajomník Rady Európy, ktorá organizuje Európsky deň jazykov spoločne s Komisiou, dodal: „26. septembra oslavujeme bohatstvo jazykovej rozmanitosti v Európe. Aspoň na chvíľu si pripomeňme slová Antoina de Saint-Exupéryho – podľa neho sú jazyky často zdrojom neporozumenia. Jazyk môže slúžiť ako zbraň, môže zastierať diskrimináciu alebo ponižovanie. Spolu môžeme dosiahnuť, že skôr než zdrojom neporozumenia sa jazyky stanú kľúčom k interkultúrnemu dialógu a vzájomnej úcte. Na to však treba zmeniť zažité postoje a prijať rozmanitosť.“

K podujatiam pri príležitosti Európskeho dňa jazykov patria aj odborné semináre pre učiteľov a prekladateľov v Aténach, Berlíne, Bratislave, Kodani, Dubline, Gdansku, Helsinkách, Lisabone, Nikózii, Rige, Štokholme, Talline a Viedni.

Viac..  Ministri EÚ zodpovední za konkurencieschopnosť diskutovali o financovaní výskumu a inovácií v Európe

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Erasmus+: spolupráca 44 európskych univerzít naprieč hranicami a vednými disciplínami

Komisia oznámila výsledky výzvy na predkladanie návrhov 2022 v rámci iniciatívy Európske univerzity: s rekordným rozpočtom …