PHOTO: Ilustračné Flickr.

Nová generácia energetických prenosových sietí! Brusel na jej vývoj dáva 86 miliónov EUR


PHOTO: Ilustračné Flickr.
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Komisia v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc schválila 86,6 miliónov eur ako podporu výskumného projektu Ústavu pre energetickú transformáciu SuperGrid vo Francúzsku. Jeho cieľom je vývoj novej generácie diaľkových energetických prenosových sietí. Projekt bude podporovať významné európske ciele, ako je zabezpečenie dodávok energie a ochrana životného prostredia bez toho, aby bola neprimerane narušená hospodárska súťaž.

Joaquín Almunia, podpredseda Komisie zodpovedný za hospodársku súťaž, uviedol:  “Zaistenie energetickej nezávislosti a zníženie emisií CO2 v Európe sú kľúčovými prioritami Komisie. Projekt SuperGridu sleduje práve tieto ciele a bude mať nesporný vedecký vplyv, zatiaľ čo narušenie hospodárskej súťaže bude obmedzené.”

Inovatívne siete budú využívať vysoké napätie jednosmerného a striedavého prúdu (až do milión Voltov) a budú určené na prenos veľkého množstva energie z obnoviteľných zdrojov, mnohé z nich aj z teritórií, ktoré sú ďaleko od centier spotreby. Umožnia spravovať prerušovaný charakter energie z obnoviteľných zdrojov, budú stabilnejšie a bezpečnejšie.

Viac..  Viac ako polovica firiem únie inovuje podnikateľské procesy alebo produkty

Na diaľkový prenos energie bude potrebná nová generácia káblov, nové transformátory a skladovacie a stabilizačné technológie. Do rozvoja inovatívnych sietí sa so svojimi odbornými znalosťami zapojí niekoľko partnerov a v prípade, že sa výskumné a vývojové projekty osvedčia, začnú sa predávať patentové licencie priemyselným  podnikom, ktoré budú mať záujem.

O tib

Avatar

Odporúčame pozrieť

Viac ako polovica firiem únie inovuje podnikateľské procesy alebo produkty

Viac ako polovica všetkých firiem v Európskej únii (53 %) podľa prieskumu štatistického úradu Európskej …