Komisia proti necestným strojom! Zníži byrokraciu za čistejšie ovzdušie

Ferdinando Nelli Feroci. PHOTO: Flickr.
Ferdinando Nelli Feroci. PHOTO: Flickr.

Európska komisia navrhla opatrenia, ktoré povedú k zníženiu znečisťujúcich látok z necestných strojov, a zároveň znížia byrokratickú zložitosť v rámci odvetvia.

Návrh stanovuje prísnejšie limitné hodnoty emisií pre spaľovacie motory inštalované v necestných pojazdných strojoch. Súčasne sa stanovujú harmonizované pravidlá umiestňovania týchto motorov na trh EÚ.

NRMM (non-road mobile machinery) pokrýva veľkú škálu strojov, ktoré sa zvyčajne užívajú mimo cestné komunikácie. Zahŕňa to, napríklad, malé záhradné a ručné zariadenia ako sú kosačky na trávu, či reťazové píly, stavebné stroje ako bagre, nakladače či buldozéry, ale aj poľnohospodárske stroje ako sú kombajny či kultivátory. Okrem iného sem patria aj motorové vozne, lokomotívy a vnútrozemské plavidlá, ktoré tiež spadajú do pôsobnosti necestných pojazdných strojov.

Nové nariadenie vytvorí spleť 28 vnútroštátnych predpisov. Okrem zlepšenia kvality ovzdušia v rámci celej EÚ poskytuje nový návrh o necestných pojazdných strojoch sektor s predvídateľným a stabilným regulačným rámcom, ktorý otvára mnoho možností do budúcnosti. Hlavné zameranie sa preto kládlo aj na medzinárodnú harmonizáciu technických požiadaviek. Týmito opatreniami sa zabezpečia rovnaké podmienky pre európsky priemysel.

Viac..  Kabinet by mal v stredu rokovať o zjednodušení vymáhania neuhradených cestných poplatkov v EÚ

Ferdinando Nelli Feroci, komisár pre priemysel a podnikanie povedal: “Zjednodušenie súčasných právnych predpisov, zlepšenie transparentnosti a znižovanie byrokracie prispeje ku konkurencieschopnosti európskeho priemyslu. Naším cieľom je pomôcť dodávateľom NRMM v kľúčových priemyselných odvetviach plne využívať výhody vnútorného trhu. Zároveň chceme pomôcť podnikom v EÚ v úspešnosti v zahraničí. Náš návrh povedie k veľmi významnému zníženiu znečistenia ovzdušia, čím bude chránené aj zdravie európskych občanov.”

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

miko

Od rozhľadňe pri Cerovej na krásny hrad Korlátko. Výlet, ktorý je krajší vďaka Bruselu

Na severnom okraji CHKO Malé Karpaty, pri obci Cerová, stojí malá, ale veľmi zaujímavá rozhľadňa. …