Počet žiadostí o dokumenty Komisie dosiahol rekordnú výšku


Európska komisia, vlajky
Európska komisia. PHOTO: Flickr.

Z najnovšej výročnej správy o prístupe verejnosti k dokumentom, ktorá bola dnes prijatá, vyplýva, že Európska komisia vybavila väčší počet žiadostí o prístup k dokumentom, ako kedykoľvek pred rokom 2013. Počet žiadostí dosiahol číslo 6 525, čo predstavuje nárast o 8,5 % oproti 6 014 žiadostiam v roku 2012. Pre porovnanie, v roku 2001, keď súčasné pravidlá nadobudli platnosť, bolo takýchto žiadostí iba 450. Komisia vybavuje približne dvojnásobne väčšie množstvo žiadostí o prístup k dokumentom ako Rada a Európsky parlament spolu a prístup poskytuje vo viac ako štyroch z piatich prípadov.

Zároveň bolo v roku 2013 do verejného registra pridaných ďalších 20 108 dokumentov, čo predstavuje 12 % nárast v porovnaní so 17 940 dokumentmi pridanými v roku 2012.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol: „Podporu transparentnosti som si vybral ako ústrednú časť môjho mandátu komisára pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu a prístup k dokumentom je jej neodmysliteľnou súčasťou. Preto som veľmi rád, že občania čoraz viac používajú tento dôležitý nástroj.“

V roku 2013, podobne ako i v roku 2012, bol najväčší počet prvotných žiadostí doručený generálnemu sekretariátu (13,88 % z celkového počtu žiadostí) a Generálnemu riaditeľstvu pre zdravie a spotrebiteľov (8,26 % z celkového počtu žiadostí). Belgicko si upevnilo svoje postavenie ako krajina, z ktorej pochádza najvyšší počet žiadostí (24,23 % z celkového počtu, čo predstavuje nárast z 21,85 %), pričom Nemecko je na druhom mieste (12,96 % žiadostí).

Viac..  Komisia schválila nové chránené zemepisné označenie zo Slovenska, ide o skvelý produkt z Bardejova

Za určitých obmedzených okolností, ktoré sú vymedzené legislatívou [nariadenie (ES) č. 1049/2001], môže Komisia odmietnuť poskytnutie dokumentu. Rovnako ako v minulých rokoch bola najbežnejším dôvodom ochrana cieľov inšpekcií, vyšetrovaní a auditov.

Odráža to skutočnosť, že mnoho žiadostí sa týka konkrétneho súkromného záujmu a nie všeobecného, verejného záujmu. Medzi tých, ktorí žiadajú predmetné dokumenty z vlastného záujmu, patria sťažovatelia v konaniach vo veci porušenia právnych predpisov, konkurenti alebo údajné obete protisúťažného správania. Tieto dokumenty však často nemožno verejne sprístupniť bez toho, aby tým nedošlo k poškodeniu oprávneného záujmu protistrany.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

hajsel

Robert Hajšel: Vojna na Ukrajine potvrdila, aké dôležité je pre Európu zvyšovať odolnosť a energetickú nezávislosť

Batérie: Poslanci presadzujú environmentálne a sociálne ambicióznejšie pravidlá Európsky parlamente schválil svoj mandát na rokovania …