Nový komisár Giovanni La Vio plánuje znížiť spotrebu emisií CO2 o takmer polovicu

Smog
Smog. PHOTO:Flickr.

Novozvolený komisár Giovanni La Vio plánuje znížiť spotrebu emisií CO2 o takmer polovicu. Kľúčové sú preňho voľnejšie nariadenia pre členské štáty a spolupráca s Čínou.

Európska politika o ochrane životného prostredia podľa neho funguje efektívne, napriek tomu chce väčšie množstvo vyprodukovanej energie z obnoviteľných zdrojov.

Aktuálna Komisia stanovila ciele o získaní 30% energie z obnoviteľných zdrojov. Do roku 2050 by mala Únia znížiť špinenie ovzdušia o 40%. „Na to potrebujeme, aby nové priemyselné krajiny – Čína a India – zohrávali aktívnu úlohu v procese znižovania emisií,“ dodal nový komisár.

Viac..  Martin Hojsík: Výbor pre životné prostredie schválil Hojsíkovu výzvu

O mve

Avatar

Odporúčame pozrieť

hojsik

Martin Hojsík: Výbor pre životné prostredie schválil Hojsíkovu výzvu

Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín prijal uznesenie, v ktorom …