Telekomunikácie: Komisia sa chystá znížiť počet regulovaných trhov v Európe

telefon
PHOTO: Flickr.

Podľa telekomunikačných pravidiel EÚ Komisia prijíma a pravidelne reviduje odporúčanie o relevantných trhoch s tovarom a so službami. Verejná konzultácia o revízii odporúčania prebiehala od 16. októbra 2012 do 8. januára 2013 (pozri IP/12/1105). Komisia takisto zadala externú správu, ktorá bola uverejnená v októbri 2013. Stanovisko orgánu BEREC k odporúčaniu o relevantných trhoch bolo prijaté v júni 2014.

Tieto relevantné trhy by mali naďalej podliehať regulácii do roku 2020.

Európska komisia po dohode s členskými štátmi rozhodla o tom, že dva telekomunikačné trhy už nebudú viac podliehať regulácii v Európe a že dva ďalšie budú nanovo vymedzené, aby zohľadnili trhový a technologický vývoj. Tieto pravidlá sa začnú uplatňovať okamžite.

Ide o tieto dva liberalizované trhy:

a) maloobchodný trh prístupu k pevnej linke a

b) veľkoobchodný trh so službami vytvorenia volania na pevnom mieste.

Komisia takisto nanovo vymedzí dva trhy širokopásmového prístupu, aby obmedzila regulačnú záťaž na prísne minimum potrebné pre konkurenčný širokopásmový prístup a investície.

Komisia viac zameriava svoju pozornosť na odlišné potreby obchodných používateľov, čím chce zabezpečiť, aby konkurenčné pripojenie podnietilo rast vo viacerých oblastiach hospodárstva.

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová @NeelieKroesEU uviedla: „Som rada, že môžem oznámiť zníženie byrokracie v oblasti telekomunikácií. Toto zníženie je výsledkom zvýšenej hospodárskej súťaže na telekomunikačných trhoch a posunie nás o krok bližšie ku skutočnému prepojenému kontinentu.”

Prečo boli liberalizované telekomunikačné trhy pevných sietí?

Viac..  Slovenskí europoslanci reagujú na návrhy k obnove európskeho hospodárstva po koronakríze

Nastal pokles objemu pevných hovorov, keďže zákazníci prešli na alternatívne riešenia, ako napríklad hlasové služby na prenos hovoreného slova cez internet (VoIP) a mobilné hovory, ale aj k iným poskytovateľom, akými sú napríklad operátori OTT (over-the-top). Aj tí zákazníci, ktorí stále používajú pevnú telefónnu linku, môžu teraz nakupovať pevný prístup z rôznych platforiem, ako sú tradičné telefónne siete, optické alebo káblové siete, ale aj od alternatívnych operátorov ponúkajúcich širokopásmové a hlasové služby cez uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu, čím sa zvýšila hospodárska súťaž.

Prečo zostávajú niektoré trhy stále regulované?

Pretože niektoré telekomunikačné trhy majú naďalej veľmi vysoké prekážky vstupu a je malá pravdepodobnosť, že v blízkej budúcnosti sa na nich rozvinie hospodárska súťaž.

Toto odporúčanie nanovo vymedzuje hranice trhov so širokopásmovým prístupom, ktoré pozostávajú z veľkoobchodných produktov potrebných na poskytovanie maloobchodných širokopásmových služieb (nové trhy 3a, 3b a 4 namiesto trhov 4, 5 a 6 v odporúčaní z roku 2007). Nové pravidlá uznávajú, že „produkty virtuálneho prístupu“ možno považovať za náhradu fyzického uvoľneného prístupu, ak spĺňajú určité vlastnosti.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

wifi

EÚ spustí poslednú výzvu na zriadenie bezplatných WiFi sietí pre mestá a obce

Zajtra (3.6. 2020) Komisia vyhlási štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí do iniciatívy WiFi4EU. V rámci …