Do akej miery sú si ženy a muži v EÚ rovní?


zeny
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Táto otázka bola témou pondelkovej diskusie, ktorú zorganizoval výbor pre práva žien a rodovú rovnosť a ktorej sa zúčastnili viacerí odborníci z oboru. Belgický poslanec z frakcie Socialistov a demokratov momentálne pripravuje správu o pokroku, ktorý EÚ dosiahla v tejto oblasti v roku 2013. Členovia výboru rokovali aj o správe z vlastnej iniciatívy, ktorú pripravuje nemecká sociálna demokratka Maria Noichl a ktorá sa týka stratégie rovnosti mužov a žien po roku 2015.

Rovnosť žien a mužov v roku 2013

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť prijíma každý rok správu o pokroku v oblasti rovnosti žien a mužov v Európskej únii. 13. októbra si výbor pozval odborníkov zaoberajúcich sa touto problematikou, aby poslancom predstavili svoje názory a pripomienky. Chceme, aby sa správa zamerala na dosiahnutý pokrok, ale takisto aj na problémy, ktoré máme v tejto oblasti ešte pred sebou,” povedal začiatkom diskusie belgický sociálny demokrat Marc Tarabella, ktorý má na starosti vypracovanie tohto dokumentu.

Genoveva Tisheva, generálna riaditeľka bulharskej Nadácie pre genderový výskum a špecialistka zaoberajúca sa násilím páchaným na ženách popísala niekoľko konkrétnych problémov, ktorými sú sociálne vylúčenie, obchodovanie s ľuďmi alebo násilie na ženách z radov prisťahovalcov. Tisheva zdôraznila, že členské štáty na seba neberú zodpovednosť v prípadoch, keď sa obeťami stávajú ich občania. Vyzvala k lepšiemu monitorovaniu finančných prostriedkov z EÚ určených na boj proti rodovo motivovanému násiliu, keďže podľa nej sú tieto peniaze často využívané nesprávne.

Viac..  I. Štefanec: Prinášame reálnu podporu rodinám, seniorom, znevýhodneným a aj opatrovateľkám

Tajomníčka Európskej konfederácie odborových zväzov Claudia Menne upozornila, že začleňovanie rodového hľadiska do všetkých politických oblastí (gender mainstreaming) je možno silný koncept, no pri prijímaní protikrízových opatrení sa naň častokrát pozabudlo.

Rovnosť žien a mužov po roku 2015

Nemecká poslankyňa zo skupiny Socialistov a demokratov Maria Noichl pripravuje správu z vlastnej iniciatívy, ktorá by mala byť príspevkom Európskeho parlamentu pre Komisiu pri vypracovávaní novej stratégie EÚ pre rovnosť žien a mužov na roky 2015 až 2020. Parlamentná spravodajkyňa Maria Noichl nám ešte pred debatou vo výbore povedala: “Správa z vlastnej iniciatívy je pre Parlament možnosťou podať Komisii návrhy na to, čo bude potrebné urobiť pre rovnosť žien a mužov počas nasledujúcich piatich rokov. A to v oblastiach ako napríklad situácia žien a trhu práce, násilie, zdravotníctvo a viacnásobná diskriminácia.”

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europarlament v druhej polovici roku: Energia, minimálna mzda, jednotná nabíjačka

Europoslanci chystajú na jeseň prijatie nových právnych predpisov na zlepšenie života Európanov, okrem iného v …