Flašíková-Beňová
Monika Flašíková Beňová, slovenská europoslankyňa. PHOTO: © European Union 2013 - EP.

Flašíková Beňová: Študentov musíme rôznymi formami zapájať do diania v EÚ


Flašíková-Beňová
Monika Flašíková Beňová, slovenská europoslankyňa. PHOTO: © European Union 2013 – EP.

Program Euroscola pomáha približovať dianie v Európskej únii (EÚ) bližšie k mladým ľuďom. Študenti stredných škôl môžu vďaka nemu lepšie spoznať fungovanie Európskeho parlamentu (EP), ako inštitúcie zastupujúcej prostredníctvom priamo volených zástupcov záujmy európskych občanov. Motivuje ich k diskusii na aktuálne témy, ktorých vývoj a riešenia môže ovplyvniť práve rozhodovanie poslancov EP.

Stredné školy prostredníctvom tohto programu súťažia o absolvovanie tzv. pracovného dňa Euroscola, čo je zjednodušene návšteva sídla EP v Štrasburgu. Pre zapojenie sa musia usporiadať praktické podujatie zamerané na súčasné výzvy, problémy, či perspektívy EÚ a mladých ľudí v nej. „Dianie v Únii sa študentov a mladých ľudí na Slovensku vo všeobecnosti výrazným spôsobom dotýka. Podujatia a súvisiace diskusie, ktorých som mala možnosť sa doposiaľ v rámci programu Euroscola zúčastniť ukazujú, že sa o problematiku EÚ aktívne zaujímajú,“ uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová.

V priebehu tohto týždňa on-line formou alebo osobne participuje na štyroch takýchto podujatiach organizovaných strednými školami v Snine, Lučenci, Podbrezovej a v Hlohovci. „Je dôležité, že mladí ľudia naozaj citlivo vnímajú problémy a neľahkú situáciu, v ktorej sa EÚ momentálne nachádza,“ poznamenala europoslankyňa. Zároveň vedia podľa nej ponúknuť množstvo konštruktívnych a inšpirujúcich riešení. „Študenti sú významnou cieľovou skupinou a je preto dôležité ich aj touto formou zapájať do diania v EÚ. Pomáha im to pri vytváraní vlastného objektívneho pohľadu na veci a okolnosti, ktoré s nimi a ich budúcnosťou úzko súvisia,“ uzavrela poslankyňa.

Viac..  Európsku cenu za inovatívne vzdelávanie pre rok 2022 získajú aj štyri slovenské projekty

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

lexmann

M. Lexmann: Rozbuška pod budúcnosťou Slovenska. Mladí tu nevidia perspektívu

Nedostatok práce, deficity v sociálnom systéme, demokracii a politickej kultúre, nefunkčné štátne verejné inštitúcie či nízka životná …