Podviedol Gibraltár Brusel? Komisia má podozrenie, že za európske peniaze zvýhodňuje vybrané firmy


PHOTO: Ilustračné Flickr.
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska komisia rozšírila rozsah priebežného hĺbkového vyšetrovania, ktoré bolo zahájené v októbri 2013 s cieľom overiť, či nový gibraltársky firemný daňový režim zvýhodňuje určité kategórie podnikov. To by totiž bolo v rozpore s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Komisia preto bude teraz na Gibraltári skúmať uplatňovanie daňových pravidiel.

Nový gibraltársky firemný daňový režim bol predstavený v roku 2011 a je založený na územnom princípe: Všetky činnosti vyplývajúce alebo vzniknuté na území Gibraltáru by tu mali byť aj zdanené. Pravidlá tohto zákona však umožňujú spoločnostiam, ktoré sú zapísané na Gibraltári alebo tu vykonávajú ziskovú činnosť, aby vopred požiadali o potvrdenie, či sú povinné platiť dane na Gibraltári. Komisia posúdila 165 takýchto daňových potvrdení, ktoré boli rôznym spoločnostiam udelené v rokoch 2011 až 2013.

Na základe informácií poskytnutých orgánmi Spojeného kráľovstva sa zdá, že daňové orgány Gibraltáru udeľujú formálne rozhodnutia o daniach bez uskutočnenia primeraného hodnotenia, či príjmy týchto spoločností vznikli v krajine alebo mimo nej, na základe čoho môžu byť niektoré podniky oslobodené od platenia daní na Gibraltári. Aj keď majú gibraltárske daňové orgány v rámci zákona značný manévrovací priestor, nemožno vylúčiť nesprávne používanie pravidiel daného zákona.

Viac..  EÚ podporí vyšetrovanie škôd na plynovodoch v Baltskom mori

Komisia sa  preto obáva, že úroveň zdanenia niektorých činností príslušných spoločností nie je v súlade s daňami, ktoré musia platiť iné spoločnosti. Okrem toho má aj pochybnosti, pokiaľ ide o zlučiteľnosť s pravidlami štátnej pomoci EÚ, a preto bude teraz pokračovať vo vyšetrovaní, aby mohla potvrdiť alebo vyvrátiť svoje obavy.

O tib

Avatar

Odporúčame pozrieť

plynovod

EÚ podporí vyšetrovanie škôd na plynovodoch v Baltskom mori

Európska únia (EÚ) má podozrenie, že škody na dvoch plynovodoch v Baltskom mori sú sabotáž …