Podviedol Gibraltár Brusel? Komisia má podozrenie, že za európske peniaze zvýhodňuje vybrané firmy

PHOTO: Ilustračné Flickr.
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska komisia rozšírila rozsah priebežného hĺbkového vyšetrovania, ktoré bolo zahájené v októbri 2013 s cieľom overiť, či nový gibraltársky firemný daňový režim zvýhodňuje určité kategórie podnikov. To by totiž bolo v rozpore s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Komisia preto bude teraz na Gibraltári skúmať uplatňovanie daňových pravidiel.

Nový gibraltársky firemný daňový režim bol predstavený v roku 2011 a je založený na územnom princípe: Všetky činnosti vyplývajúce alebo vzniknuté na území Gibraltáru by tu mali byť aj zdanené. Pravidlá tohto zákona však umožňujú spoločnostiam, ktoré sú zapísané na Gibraltári alebo tu vykonávajú ziskovú činnosť, aby vopred požiadali o potvrdenie, či sú povinné platiť dane na Gibraltári. Komisia posúdila 165 takýchto daňových potvrdení, ktoré boli rôznym spoločnostiam udelené v rokoch 2011 až 2013.

Viac..  Europoslanec Bilčík o zákaze nedeľného predaja: Nepodkopávajme si vlastné nohy, pokiaľ to robiť nemusíme

Na základe informácií poskytnutých orgánmi Spojeného kráľovstva sa zdá, že daňové orgány Gibraltáru udeľujú formálne rozhodnutia o daniach bez uskutočnenia primeraného hodnotenia, či príjmy týchto spoločností vznikli v krajine alebo mimo nej, na základe čoho môžu byť niektoré podniky oslobodené od platenia daní na Gibraltári. Aj keď majú gibraltárske daňové orgány v rámci zákona značný manévrovací priestor, nemožno vylúčiť nesprávne používanie pravidiel daného zákona.

Komisia sa  preto obáva, že úroveň zdanenia niektorých činností príslušných spoločností nie je v súlade s daňami, ktoré musia platiť iné spoločnosti. Okrem toho má aj pochybnosti, pokiaľ ide o zlučiteľnosť s pravidlami štátnej pomoci EÚ, a preto bude teraz pokračovať vo vyšetrovaní, aby mohla potvrdiť alebo vyvrátiť svoje obavy.

O tib

Avatar

Odporúčame pozrieť

Miko

Vďaka 15 miliónom z eurofondov majú konečne všetci obyvatelia Kráľovského Chlmca kanalizáciu

Kráľovský Chlmec je známy vďaka sochám troch uhorských panovníkov, ktorí sa neskôr stali svätcami – …