Nadmerný rybolov ohrozuje ryby, tento projekt by mal pomôcť


ryby
PHOTO: Flickr.

Projekt AQUAEXCEL získal financie zo siedmeho rámcového programu EÚ v oblasti výskumu a technického rozvoja (2007 – 2013). Z prostriedkov EÚ získal podporu vo výške 9,2 milióna EUR a potrvá až do februára 2015. Združuje 17 partnerov (výskumné ústavy, univerzity a akvakultúrne organizácie) z Belgicka, Českej republiky, Francúzska, Grécka, Holandska, Írska, Maďarska, Nórska, Spojeného kráľovstva a Španielska.

Európska únia iniciovala 1. januára 2014 nový program financovania výskumu a inovácie nazvaný Horizont 2020. V nasledujúcich siedmich rokoch sa do výskumných a inovačných projektov zameraných na podporu konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva a rozšírenie hraníc ľudského poznania investuje takmer 80 miliárd EUR. Rozpočet EÚ v oblasti výskumu je zameraný najmä na zlepšenie každodenného života v oblastiach ako zdravie a životné prostredie, doprava, potravinárstvo a energetika. Partnerstvá v oblasti výskumu s farmaceutickým, leteckým, automobilovým a elektronickým priemyselným odvetvím zároveň slúžia na podporu investícií zo strany súkromného sektora v záujme budúceho hospodárskeho rastu a vytvárania pracovných miest s náročnými kvalifikačnými požiadavkami. Program Horizont 2020 bude ešte výraznejšie zameraný na pretavenie vynikajúcich nápadov na obchodovateľné výrobky, postupy a služby.

Akvakultúra má potenciál znížiť potrebu rybolovu voľne žijúcich rýb. Svetový dopyt po rybách rastie, čo spôsobuje, že mnohé druhy rýb sú ohrozené nadmerným lovom. Vďaka chovu rýb alebo akvakultúre sa tlak na tieto populácie trochu znížil – polovica rýb spotrebovaných na celom svete v súčasnosti pochádza z rybích fariem. Dalo by sa však urobiť viac, aby sa európske odvetvie akvakultúry, ktoré zamestnáva približne 80 000 osôb, stalo efektívnejším. Pokiaľ rybie farmy vyprodukujú viac rýb udržateľným a ekologickým spôsobom, mohlo by sa tým dosiahnuť ešte väčšie zníženie tlaku na európske populácie voľne žijúcich rýb.

Na tento účel prepája projekt AQUAEXCEL financovaný Európskou úniou vedcov z celej Európy, ktorí sa zaoberajú akvakultúrou. Ich výskum môžu chovatelia rýb využívať na posilnenie svojej konkurencieschopnosti a takisto sa tým môže zlepšiť hospodárska situácia pobrežných komunít.

„Projekt je zameraný na rozvoj nových metód a nástrojov pre nákladovo efektívnejší a v praxi využiteľný výskum v odvetví akvakultúry, povedal koordinátor projektu AQUAEXCEL Marc Vandeputte, výskumný pracovník v oblasti genetiky rýb vo francúzskom Štátnom agronomickom výskumnom ústave (Institut National de la recherche agronomique – INRA).

Viac..  Klimaticky neutrálne hospodárstvo podporia únia a Európska investičná banka sumou 11,5 miliardy eur

Projekt AQUAEXCEL poskytuje výskumníkom z EÚ a pridružených krajín prístup k strediskám a zdrojom špičkového výskumu v oblasti akvakultúry v celej Európe – vrátane testovacích lokalít, genomických databánk a zobrazovacích systémov. Ďalším cieľom tohto projektu je zapojiť špičkových vedcov z krajín EÚ a rôznych ďalších krajín do spoločných projektov, čím sa bude stimulovať excelentný vedecký výskum.

Napríklad v rámci niektorých projektov sa testovala možnosť nahradiť rybiu múčku a rybí olej alternatívnymi prísadami, ako je olej z lieskových orieškov, múčka z hmyzu a mikroriasy. V inom projekte zase vedci skúmajú, ako ryby získavajú živiny. Chcú zistiť, ako lepšie kontrolovať obsah tuku a štruktúru mäsa, a tým zlepšiť kvalitu. Ich ďalším cieľom je obmedziť vstupy potrebné na chov rýb a znížiť akékoľvek znečistenie životného prostredia v mieste chovu.

Projekt AQUAEXCEL zahŕňa harmonizáciu a normalizáciu výskumných zdrojov v celej Európe – napríklad prostredníctvom rozvoja modelov rýb a experimentálnych metód s cieľom pomôcť vedcom koordinovať ich výskum. V rámci projektu sa vyvíjajú a využívajú tzv. „izogénne“ línie lososa, kapra, morského okúňa a morského pstruha. Tieto geneticky identické skupiny určitých druhov rýb uľahčujú vedcom opakovať ich pokusy. Izogénne pstruhy vyprodukovali na jednej z experimentálnych rybích fariem projektu AQUAEXCEL, ktoré prevádzkuje výskumný ústav INRA neďaleko Brestu vo Francúzsku. Výskumní pracovníci na Wageningenskej univerzite v Holandsku v súčasnosti využívajú tieto izogénne ryby na skúmanie ich metabolizmu.

Európska komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová uviedla: „V EÚ sme už dávno zistili, že výskum v oblasti akvakultúry je kľúčom k hospodárskemu rozvoju pobrežných a vzdialených oblastí a predstavuje aj spôsob, ako zlepšiť kvalitu s ohľadom na dobré životné podmienky zvierat a životné prostredie. V rámci nášho nového programu Horizont 2020 budeme aj naďalej investovať do takýchto druhov výskumu a inovácií.“

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

ryba

Operačný program Rybné hospodárstvo je opäť funkčný, tvrdí agrorezort

Operačný program Rybné hospodárstvo (OPRH) je opäť funkčný, tvrdí agrorezort. Po minulé roky financie z …