V potravinárskom priemysle EÚ pracuje 46 miliónov ľudí, Fórum má zlepšiť koordináciu

potraviny
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Potraviny sú nevyhnutné na prežite každého z nás. Okrem toho ale potravinársky priemysel zamestnáva 46 miliónov ľudí vo viac ako 15 miliónoch podnikoch. Tie sa orientujú na poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel a obchod s potravinami. Zlepšenie fungovania potravinárskeho reťazca treba preto podporovať, viesť sociálny dialóg a monitorovať ceny potravín.

Fórum pre lepšie fungovanie potravinového dodávateľského reťazca EÚ, ktoré má na starosti potravinovú politiku prispelo k lepšiemu obchodovaniu v tejto oblasti. Spolu s Komisiou predstavitelia Fóra hodnotili vplyv konkurencieschopnosti reťazcov, a tiež vplyv daní členských štátov na potraviny a nápoje. Fórum napomohlo aj komunikácii medzi potravinárskym priemyslom a jeho odbormi a umožnilo monitorovanie cien potravín.

V súlade s prioritami stratégie Európa 2020, Fórum skúmalo prístup k financovaniu, inovácie a vznikajúce technológie v rámci potravinového reťazca. Došlo aj k dobudovaniu vnútorného trhu a zlepšil sa prístup k trhu pre krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ.

Komisia zriadila Fórum pre lepšie fungovanie potravinového dodávateľského reťazca v roku 2010, odvtedy zaznamenala v tejto oblasti zlepšenie. Zastúpených je 47 členov, ktorí predstavujú 21 krajín EÚ. Ide o spoločnosti zaoberajúce sa výrobou potravín, spracovaním alebo distribúciou, tiež sú súčasťou Fóra profesijné združenia, mimovládne organizácie a organizácie zastupujúce záujmy občanov. Potravinový a nápojový priemysel je najväčším výrobným odvetvím Únie, a to aj z hľadiska zamestnanosti, lebo vytvára viac ako 4 milióny pracovných miest.

O mon

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Cestu k normálnemu životu máme už len vo vlastných rukách

Vďaka Európskej únii máme na Slovensku toľko vakcín, aby sa mohol dať zaočkovať každý, kto …