Európska únia podporí výskum eboly sumou 24,4 milióna eur

ebola
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska únia zohráva aktívnu úlohu už od vypuknutia krízy. Len samotná Európska komisia sa doteraz zaviazala uvoľniť 180 miliónov EUR na humanitárnu a rozvojovú pomoc krajinám postihnutým touto epidémiou. Tento svoj záväzok napĺňa tým, že postihnutým komunitám poskytuje okamžitú zdravotnú starostlivosť a vďaka rýchlej diagnostike a organizovaniu informačných kampaní o chorobe pomáha obmedziť šírenie epidémie. Okrem finančnej pomoci prispieva EÚ na boj proti epidémii aj tým, že do postihnutých oblastí vysiela odborníkov a koordinuje dodávky zásob a prípadnú evakuáciu.

Komisia už podporuje boj s ebolou finančnými prostriedkami zo siedmeho rámcového programu EÚ v oblasti výskumu a technického rozvoja (RP7). Peniaze sú určené na vývoj nových antivirotík, prepojenie laboratórií s vysokou úrovňou ochrany, na klinický manažment pacientov, predovšetkým v Európe, a na odstraňovanie etických, administratívnych, regulačných a logistických prekážok, ktoré bránia rýchlym výskumným riešeniam.

Európska komisia oznámila, že z rozpočtu EÚ uvoľní 24,4 milióna EUR, ktoré sú potrebné na urýchlený výskum eboly. Financovanie bude smerovať do piatich projektov – od rozsiahleho klinického skúšania potenciálnej vakcíny po testovanie existujúcich a nových látok na liečbu eboly. Prostriedky z programu EÚ v oblasti výskumu a inovácie Horizont 2020 budú uvoľnené v zrýchlenom konaní, aby sa s prácou na výskume začalo čo najskôr. Pokiaľ ide o spomínaný vývoj vakcín, liekov a diagnostických možností v prípade eboly a iných hemoragických ochorení, Komisia na ňom spolupracuje s podnikateľskou sférou v rámci iniciatívy pre inovačné lieky.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso v tejto súvislosti vyhlásil: „V prípade eboly nám ide o čas, v ktorom musíme nájsť riešenie nielen na momentálny núdzový stav, ale aj z dlhodobého hľadiska. Preto som rád, že môžem oznámiť poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov vo výške 24,4 milióna EUR, ktoré pomôžu urýchliť tie výskumy v oblasti vývoja vakcín a liečebných metód, ktoré dosahujú najlepšie výsledky.“

WHO zvolala do Ženevy medzinárodné spoločenstvo a jedným z najdôležitejších posolstiev tohto stretnutia je, že treba urýchliť výskum eboly“, dodala európska komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová.Na projektoch zameraných na boj s touto smrteľnou chorobou budú spolupracovať najlepší výskumní pracovníci so zástupcami podnikateľskej sféry.

Finančné prostriedky budú poskytnuté na základe návrhov jednotlivých vedeckých tímov z celej EÚ a z viacerých tretích krajín, ktoré posúdila nezávislá skupina odborníkov.

Viac..  Komisia schválila tretiu zmluvu na zaistenie prístupu k potenciálnej vakcíne

Profesor Peter Piot, riaditeľ Londýnskej školy verejného lekárstva a tropických chorôb a zároveň jeden z objaviteľov eboly, reagoval na toto oznámenie slovami: „Vítam odhodlanie Komisie podporiť sériu klinických skúšaní a štúdií vírusu eboly ako formu európskeho príspevku k zastaveniu tejto krízovej situácie, ktorá si už vyžiadala životy mnohých ľudí.“

Komisia zároveň požiadala Partnerstvo európskych a rozvojových krajín v oblasti klinického skúšania, aby do svojho pracovného plánu zaradilo aj nové epidémie v Afrike, medzi ktoré ebola patrí. V nadchádzajúcich výzvach na predkladanie návrhov tak bude možné financovať klinické skúšanie liekov, vakcín a diagnostických možností aj z prostriedkov partnerstva.

Oznámenie Komisie prichádza v súvislosti s vrcholným zasadnutím, ktoré v Ženeve organizuje WHO a na ktorom sa zúčastňujú zástupcovia medzinárodného spoločenstva a podnikateľskej sféry. Cieľom zasadnutia je diskutovať o prístupe k vakcínam, ktoré budú vyvinuté v najbližšej budúcnosti, o financovaní kampaní vakcinácie a imunizácie, pri klinickom skúšaní zas o jeho príprave, výrobných kapacitách, regulácii a odškodnení v prípade nežiaducich účinkov.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

koronavirus

Šéf WHO dúfa, že vďaka technologickému pokroku koronavírus odznie do dvoch rokov

Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dúfa, že súčasná pandémia koronavírusu skončí do …