Algirdas Šemeta. PHOTO: © European Union 2014

Vzniká nový systém DPH pre obchod v Únii


Algirdas Šemeta. PHOTO: © European Union 2014
Algirdas Šemeta. PHOTO: © European Union 2014

Komisia uverejnila dokument, ktorý má v Únii nastaviť jednoduchší systém DPH, zefektívniť ho, prispieť k jeho odolnosti voči podvodom a prispôsobiť ho pre jednotný trh. Cieľom je „konečný systém DPH“, ktorým by sa nahradil dočasný systém fungujúci v Únii už 20 rokov.

Tento budúci systém DPH by mal lepšie reagovať na potreby podnikov v rámci jednotného trhu, a zároveň by mal byť menej náchylný k podvodom oproti súčasnému systému. Zverejnený dokument poskytuje päť možností pre definíciu obrysov budúceho systému DPH.

Algirdas Šemeta, komisár pre dane uviedol: “V posledných rokoch Komisia presadila mnoho vylepšení v systéme DPH. Predložili sme opatrenia, ktoré viac napomáhajú obchodným rokovaniam, a zároveň majú lepšiu ochranu voči podvodom. Musíme znovu definovať systém DPH v EÚ. Dnes sme predstavili prvé kroky, ako sa tam dostať.”

Počas vytvárania jednotného trhu v roku 1992 sa zamýšľalo vytvoriť systém dane z pridanej hodnoty pre vnútorný obchod s prihliadnutím na pravidlá zdaňovania tovaru na národnej úrovni. Politicky a technicky to však nebolo možné. Prechodný režim bol preto vytvorený ako dočasné riešenie, kým bude prijatá konečná štruktúra systému DPH na základe zdanenia v krajine pôvodu. Najvyššou prioritou pre Komisiu je preto prijať definitívnu štruktúru systému DPH, ktorý bude prispôsobený modernej ekonomike a vytvorí priaznivé podmienky pre obchod v rámci Únie.

Viac..  M. Lexmann: Dnes je témou Rusko, no vážnu hrozbu pre demokratický svet predstavuje aj totalitná Čína

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

dane

Medzery v daňových a colných systémoch krajín EÚ podľa NKÚ stále nahrávajú podvodníkom s DPH

Absencia prepojenia informačných systémov daňových a colných úradov na Slovensku a chýbajúca efektívna spolupráca finančných …