Brusel rieši, koľko rýb budeme môcť vyloviť z Atlantiku a Severného mora

PHOTO: Flickr.
PHOTO: Flickr.

Komisia prišla s možnosťami rybolovu pre Atlantický oceán a Severné more v budúcom roku. Jedná sa o každoročný návrh pre množstvo morských živočíchov, ktoré môžu rybári uloviť v európskych vodách. Povolené kvóty sú výsledkom spoločnej rybárskej politiky a tiež snahou zmaximalizovať výnosy z tohto odvetvia. Nariadenie sa bude týkať aj Nórska, ktoré nie je členom EÚ.

Všetky výlovy by mali ostať na hranici takzvaného maximálneho udržateľného výnosu. O návrhu sa bude ďalej diskutovať na zasadnutí Rady ministrov pre rybolov v polovici decembra. Do platnosti by mal vstúpiť v januári budúceho roka.

Nejednoznačné čísla sú v prípade rybolovu, ktorý zdieľame s nečlenskými krajinami. Jedná sa o Nórsko, Faerské ostrovy, Grónsko, Island a Rusko. Brusel v tomto smere vydáva limity na základe vedeckých odporúčaní. U vysoko migrujúcich druhov, akým je tuniak, Komisia rešpektuje rozhodnutia regionálnych rybolovných organizácií. Tie sa následne aplikujú do právnych predpisov EÚ.

Viac..  Martin Hojsík: Päť miliónov navyše na monitorovanie škodlivých látok v prírode

Celkové prípustné výlovy sa vyjadrujú v tonách alebo číslach. Komisia pripravuje v spolupráci s vedcami národné kvóty, ktoré vyplývajú zo stavu populácie. Keď sa táto hranica dosiahne, krajina by mala ukončiť rybolov.

O ruz

Avatar

Odporúčame pozrieť

jadrova elektraren

Európska komisia sa rozhodla zaradiť jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje

Európska komisia, aj na základe apelu Slovenska, na poslednom rokovaní Európskej rady pripravila návrh, ktorý …