Brusel rieši, koľko rýb budeme môcť vyloviť z Atlantiku a Severného mora


PHOTO: Flickr.
PHOTO: Flickr.

Komisia prišla s možnosťami rybolovu pre Atlantický oceán a Severné more v budúcom roku. Jedná sa o každoročný návrh pre množstvo morských živočíchov, ktoré môžu rybári uloviť v európskych vodách. Povolené kvóty sú výsledkom spoločnej rybárskej politiky a tiež snahou zmaximalizovať výnosy z tohto odvetvia. Nariadenie sa bude týkať aj Nórska, ktoré nie je členom EÚ.

Všetky výlovy by mali ostať na hranici takzvaného maximálneho udržateľného výnosu. O návrhu sa bude ďalej diskutovať na zasadnutí Rady ministrov pre rybolov v polovici decembra. Do platnosti by mal vstúpiť v januári budúceho roka.

Nejednoznačné čísla sú v prípade rybolovu, ktorý zdieľame s nečlenskými krajinami. Jedná sa o Nórsko, Faerské ostrovy, Grónsko, Island a Rusko. Brusel v tomto smere vydáva limity na základe vedeckých odporúčaní. U vysoko migrujúcich druhov, akým je tuniak, Komisia rešpektuje rozhodnutia regionálnych rybolovných organizácií. Tie sa následne aplikujú do právnych predpisov EÚ.

Viac..  Zástupca EP na Slovensku Robert Sermek: Smerovanie k zelenej energii nezvyšuje ceny za elektrinu

Celkové prípustné výlovy sa vyjadrujú v tonách alebo číslach. Komisia pripravuje v spolupráci s vedcami národné kvóty, ktoré vyplývajú zo stavu populácie. Keď sa táto hranica dosiahne, krajina by mala ukončiť rybolov.

O ruz

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia navrhla odobrať Maďarsku 7,5 miliardy EUR pre porušovanie zásad právneho štátu

Európska komisia (EK) v nedeľu odporučila pozastaviť poskytovanie finančných prostriedkov Maďarsku pre porušenie princípov právneho …