V eurozóne začal fungovať spoločný bankový dohľad

ecb
Okolie Európskej centrálnej banky. PHOTO: Flickr.

Odvčera začal fungovať nový mechanizmus bankového dohľadu v Eurozóne. Pod spoločný bankový dohľad bude spadať 3600 európskych bánk. Európska centrálna banka prebrala priamy dohľad nad 120 systémovými bankami. Nad ostatnými bankami bude ECB vykonávať dohľad v priamej súčinnosti s národnými orgánmi dohľadu. Východiskovým bodom pre uskutočňovanie bankového dohľadu sú plošné záťažové testy bánk v eurozóne. Tie otestovali predovšetkým kapitálovú primeranosť bánk a ich odolnosť voči extrémnym šokom.

Ďalší kamienok do mozaiky bankovej únie bude doplnený 1.1.2015, kedy sa spustí jednotný  mechanizmus pre riešenie krízových situácií. V bankovej únii  budú vnútroštátne fondy na riešenie krízových situácií, zriadené od 1. januára 2015 a od 1. januára 2016 budú zastrešené jednotným európskym fondom na riešenie krízových situácií.

Cieľom bankovej únie je zabezpečiť odolnosť finančného sektora a vyhnúť sa do budúcna tomu, aby na záchranu bank bolo nutné použiť prostriedky daňových poplatníkov. Finančná kríza odhalila slabiny bánk, ako aj spôsob, akým sa nákaza šírila z bánk do verejného sektora. Štáty museli na záchranu bankového sektora vynaložiť obrovské finančné prostriedky, čo spôsobilo ich nadmerné zadlženie.

Viac..  Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Inými slovami cieľom bankovej únie je preťať začarovaný kruh, ktorý začína a) tlakom na banky, ktoré v dôsledku podkapitalizácie vyžadujú podporu národných vlád – b) poskytnutie verejnej podpory bankám oslabuje fiškálne postavenie štátov, – c) to zvyšuje naklady štátovna refinancovanie dlhu a zvyšuje zadlženie.

Banková únia by mala posilniť imunitu bánk prostredníctvom dostatočných rezerv a likvidných aktív, posilnenia bankového dohľadu a zabezpečenia toho, že na záchranu bánk sa prioritne použijú súkromné zdroje a záchranné fondy, do ktorých budú prispievať samotné banky.

 

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

ECB

Európska centrálna banka podľa jej šéfky nebude na zvýšenú infláciu reagovať prehnane

Terajšie posilnenie inflácie v eurozóne je dočasné a nepovedie Európsku centrálnu banku (ECB) k „prehnanej …