V eurozóne začal fungovať spoločný bankový dohľad

ecb
Okolie Európskej centrálnej banky. PHOTO: Flickr.

Odvčera začal fungovať nový mechanizmus bankového dohľadu v Eurozóne. Pod spoločný bankový dohľad bude spadať 3600 európskych bánk. Európska centrálna banka prebrala priamy dohľad nad 120 systémovými bankami. Nad ostatnými bankami bude ECB vykonávať dohľad v priamej súčinnosti s národnými orgánmi dohľadu. Východiskovým bodom pre uskutočňovanie bankového dohľadu sú plošné záťažové testy bánk v eurozóne. Tie otestovali predovšetkým kapitálovú primeranosť bánk a ich odolnosť voči extrémnym šokom.

Ďalší kamienok do mozaiky bankovej únie bude doplnený 1.1.2015, kedy sa spustí jednotný  mechanizmus pre riešenie krízových situácií. V bankovej únii  budú vnútroštátne fondy na riešenie krízových situácií, zriadené od 1. januára 2015 a od 1. januára 2016 budú zastrešené jednotným európskym fondom na riešenie krízových situácií.

Cieľom bankovej únie je zabezpečiť odolnosť finančného sektora a vyhnúť sa do budúcna tomu, aby na záchranu bank bolo nutné použiť prostriedky daňových poplatníkov. Finančná kríza odhalila slabiny bánk, ako aj spôsob, akým sa nákaza šírila z bánk do verejného sektora. Štáty museli na záchranu bankového sektora vynaložiť obrovské finančné prostriedky, čo spôsobilo ich nadmerné zadlženie.

Viac..  Úprava rozpočtu EÚ na rok 2022 s cieľom zabezpečiť podporu pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny

Inými slovami cieľom bankovej únie je preťať začarovaný kruh, ktorý začína a) tlakom na banky, ktoré v dôsledku podkapitalizácie vyžadujú podporu národných vlád – b) poskytnutie verejnej podpory bankám oslabuje fiškálne postavenie štátov, – c) to zvyšuje naklady štátovna refinancovanie dlhu a zvyšuje zadlženie.

Banková únia by mala posilniť imunitu bánk prostredníctvom dostatočných rezerv a likvidných aktív, posilnenia bankového dohľadu a zabezpečenia toho, že na záchranu bánk sa prioritne použijú súkromné zdroje a záchranné fondy, do ktorých budú prispievať samotné banky.

 

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

ECB

Európska centrálna banka by ku koncu roka mohla zvýšiť úrokové sadzby

Európska centrálna banka (ECB) by mohla ku koncu roka začať so zvyšovaním úrokových sadzieb pod …