To je záväzok! Zníženie emisií skleníkových plynov o 50% do roku 2050

PHOTO: Ilustračné Flickr.
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Rokovania, ktoré sa budú konať v Lime budúci mesiac by mali umožniť dosiahnuť ambicióznu dohodu o klíme v roku 2015. Poslanci zopakovali sľub zo strany EÚ a jej členských štátov o zvýšení príspevkov do zeleného klimatického fondu OSN. Zmobilizovaných by malo byť 100 miliárd dolárov ročne do roku 2020.

“V Lime sa budúci mesiac vyjadria zmluvné strany, ktoré budú konštruktívne rozvíjať prvky dohody. Tá by mala byť uzavretá v Paríži a my by sme mali hrať kľúčovú úlohu,” povedal predseda výboru pre životné prostredie Giovanni La Via, ktorý povedie parlamentnú delegáciu do Limy.

“Samozrejme, že stojíme pred politickou výzvou presvedčiť všetky zúčastnené strany, že prechod k nízkouhlíkovej ekonomike nie je niečo represívne. Umožní nám to vytvoriť nové pracovné miesta a rozvíjať technológie a produkty, ktoré globálna komunita bude potrebovať,” dodal.

Zníženie emisií skleníkových plynov o 50% do roku 2050

Viac..  Martin Hojsík: Budúci rok je potrebné riešiť závislosť od fosílnych palív

Dohoda by mala zahŕňať opatrenia na zmiernenie a stratégie implementácie do splnenia cieľa, ktorým je zníženie emisií skleníkových plynov o 50% do roku 2050. EÚ mala do roku 2012 znížiť emisie o 19% v porovnaní s rokom 1990 v súlade s Kjótskym protokolom, a zároveň mala zvýšiť svoje HDP o viac ako 45%.

Poslanci zdôrazňujú, že dohoda o financovaní opatrení klímy a budovanie kapacít bude mať zásadný význam pre pomoc rozvojovým krajinám. Tie prispievajú k emisiám skleníkových plynov a sú najviac ohrozené.

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

emisie

Emisie z ekonomickej činnosti Únie klesajú

Emisie skleníkových plynov z ekonomickej činnosti rezidentských jednotiek v Európskej únii (EÚ) boli v roku …

Consent choices