Kde to žijeme? Rovnosť mužov a žien stále neexistuje


Simone Veil
Simone Veil, zakladateľka Výboru pre práva žien v EP. PHOTO: Flickr.

Rovnaké mzdy, materská dovolenka, pohyblivá pracovná doba a v neposlednom rade aj boj za ukončenie násilia páchaného na ženách. Výbor za práva žien EP po tridsiatich rokoch pôsobenia vyhodnocuje svoju prácu. Aj práva žien sú súčasťou ľudských práv. Rovnosť mužov a žien na vyšších postoch neexistuje. Musíme to zmeniť, hovorí Sirpa Pietikäinen, fínska europoslankyňa 

Vyrieši určenie kvót na pomerné zastúpenia žien vo verejnom sektore a v iných výkonných radách firiem celospoločenské a pracovné vzťahy? Sú v platnosti a sú povinné. Aby ženy prijali zodpovednosť na rozhodujúcich postoch nestačí len určiť kvóty. Podľa nemeckej kresťanskej demokratky Angeliky Niebler musíme prijať programy odborného vedenia, robiť školenia a zaviesť pohyblivý pracovný čas, aby ženy privítali túto možnosť a naučili sa zladiť pracovný a rodinný život.

Anglická liberálka Catherine Bearder má dnes šesťdesiat rokov a ako sama spomína, u svojho prvého zamestnávateľa sa musela opýtať, či môže nosiť do práce nohavice…

Viac..  Komisia pristúpila k zákazu výrobkov na trhu EÚ vyrobených s využitím nútenej práce

Aby sa vnímanie žien ako samostatných občanov Únie zmenilo, museli byť prijaté nové zákony. Simone Veil, bývalá predsedníčka EP, zvolená v roku 1979 ako prvá žena vo funkcii hovorí o svojich parlamentných začiatkoch, keď sa snažila presadzovať myšlienky o celkovej pozícii žien v spoločnosti.

Pre viac informácií si pozrite priložené video:

O tkl

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Ženy na Slovensku do konca roka pracujú fakticky zadarmo

Trápi ma, že už teraz v októbri sa dozvedáme, že ženy na Slovensku do konca …