Rada si brúsi zuby na daňových podvodníkov, je ich už príliš veľa


PHOTO: Ilustračné Flickr.
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Rada na poslednom zasadnutí Ecofin prediskutovala novelu smernice o materských a dcérskych spoločnostiach EÚ z roku 2011, ktorá má zamedziť jej zneužívaniu. Cieľom je zabrániť daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu v EÚ.

Novela proti zneužívaniu je formulovaná ako pravidlo “de minimis” spoločné pre celú EÚ. To znamená, že akonáhle bude prijatá, umožní členským štátom, pokiaľ budú chcieť, uplatňovať prísnejšie vnútroštátne pravidlá v prípade, že spĺňajú minimálne požiadavky EÚ.

Právne predpisy EÚ týkajúce sa daňových záležitostí vyžadujú jednomyseľný súhlas členských štátov. Tie so zavedením novely súhlasili, iba Holandsko a Spojené kráľovstvo stále vyžadujú súhlas od svojich národných parlamentov.

“Prijatím tejto smernice by sme urobiť skutočný krok vpred v boji proti daňovým podvodom, daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu,” uviedol Pier Carlo Padoan, minister hospodárstva a financií Talianska.

Zmeny smernice o materských a dcérskych spoločnostiach

Smernica o materských a dcérskych spoločnostiach, ktorá bola prijatá v roku 2011, má za cieľ zabezpečiť, aby zisky dosiahnuté cezhraničnými podnikmi neboli zdaňované dvakrát. Členské štáty musia oslobodiť od zdanenia všetky zisky, ktoré materské spoločnosti získavajú zo svojich dcérskych spoločností založených v iných členských štátoch.

Viac..  V. REMIŠOVÁ: Z eurofondov išlo do regiónov za dva roky viac, ako im dala predošlá vláda za šesť

Európska komisia predložila návrh s dvoma súbormi zmien tejto smernice:

– pravidlá o zamedzení dvojitého nezdanenia cezhraničných skupín spoločností, ktoré     využívajú hybridné úverové dohody

– zavedenie spoločných ustanovení o boji proti zneužívaniu

Rada prijala prvý súbor zmien v júli 2014 a v súčasnosti pracuje na druhom, s cieľom prijať ho v decembri 2014.

O tib

Avatar

Odporúčame pozrieť

dane

Medzery v daňových a colných systémoch krajín EÚ podľa NKÚ stále nahrávajú podvodníkom s DPH

Absencia prepojenia informačných systémov daňových a colných úradov na Slovensku a chýbajúca efektívna spolupráca finančných …