Pierre Moscovici
Pierre Moscovici, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá. PHOTO: © European Union 2014 - Source EP.

Brusel posiela na Ukrajinu 260 miliónov €, na harmonizáciu legislatívy s EÚ

Pierre Moscovici
Pierre Moscovici, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá. PHOTO: © European Union 2014 – Source EP.

V rámci makrofinančnej pomoci EÚ (MFA) poskytla Európska komisia Ukrajine 260 miliónov €. Cieľom finančnej pomoci je podporiť štrukturálne reformy, zvýšiť udržateľný hospodársky rast a harmonizovať ukrajinskú legislatívu s EÚ. MFA konkrétne podporuje program reforiem v oblasti správy verejných financií, boja proti korupcii, v oblasti obchodu a zdanenie energetického a finančného sektora.

„Pomáhame krajine riešiť  jej naliehavé finančné potreby, a zároveň podporujeme ambiciózny proces reforiem na stabilizáciu hospodárstva a na vytvorenie podmienok pre udržateľný rast a zamestnanosť na Ukrajine,“ povedal  Pierre Moscovici, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá.

MFA je nástroj k dispozícii susediacim partnerským krajinám EÚ, pričom pomáha udržiavať ich platobnú bilanciu. Je v súčinnosti k pomoci zo strany Medzinárodného menového fondu (MMF) a iných darcov v rámci procesu stabilizácie a reformného programu krajín.

Viac..  Hospodárska prognóza: Oživenie bolo prerušené, druhá vlna prehlbuje neistotu

O mon

Avatar

Odporúčame pozrieť

Juhan Parts

Audítori EÚ posúdia účinnosť opatrení na boj proti veľkej korupcii na Ukrajine

Ukrajina je jednou z najväčších a najvýznamnejších krajín susediacich s EÚ a ako taká je …