juncker
Jean-Claude Juncker, predseda EK. PHOTO: © European Union 2014 EP.

Juncker predstavil dlho očakávaný investičný plán

juncker
Jean-Claude Juncker, predseda EK. PHOTO: © European Union 2014 EP.

Predseda EK Juncker predstavil dlho očakávaný investičný plán s objemom 315 mld. eur. Jeho cieľom je podpora investícií do oblastí, ktoré majú priamy vplyv na hospodársky rast a zamestnanosť. Investičný plán pre Európu uvoľní verejné a súkromné investície do reálnej ekonomiky počas nasledujúcich troch rokov (2015 až 2017). V čase obmedzených verejných zdrojov, keď finančná likvidita čaká nevyužitá vo finančných inštitúciách a na podnikových a súkromných bankových účtoch, je potrebné vyjsť zo začarovaného kruhunedostatočnej dôvery a nedostatočných investícií. Investičný plán počíta s inteligentnou mobilizáciou súkromných a verejných zdrojov financovania, pričom sa každé euro z verejných zdrojov použije na vytvorenie dodatočnej súkromnej investície bez vytvárania nového dlhu.

Ako to bude fungovať v praxi? Vytvorí sa nový Európsky fond pre strategické investície (EFSI) v partnerstve s Európskou investičnou bankou (EIB). Jeho základom bude záruka vo výške 16 mld. EUR z rozpočtu EÚ spolu so sumou 5 mld. EUR, ktorú poskytne EIB. Na základe obozretných odhadov založených na historických skúsenostiach bude multiplikačný účinok fondu 1:15. Inými slovami – každé euro z verejných zdrojov, ktoré sa zmobilizuje prostredníctvom fondu, prinesie pätnásť eur celkových investícií, ku ktorým by inak nedošlo.

Viac..  Klub 500 ostro protestuje proti návrhu ministerstva práce na zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu pre výpočet sociálneho poistenia

Pokiaľ ide o Slovensko, EK vidí najväčšie príležitosti na investovanie do rozvoja dopravnej a energetickej infraštruktúry, ako aj do  oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Z pohľadu EK je hlavnou výzvou pre Slovensko vytvorenie priaznivého investičného prostredia so stabilným, transparentným a predvídateľným rámcom a efektívnou verejnou správou. Pre odbúranie prekážok v oblasti investícií  bude potrebné odstrániť viaceré nedostatky v oblasti verejného obstarávania a pri overovaní a výbere projektov. Slovensko by podľa EK malo zatraktívniť ďalšie sektory pre priame zahraničné investície, čo by mohlo zvýšiť jeho odolnosť voči globálnym otrasom.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

peniaze

Euro podporuje rekordný počet Európanov, vyplýva z najnovších výsledkov prieskumu Eurobarometra

Viac ako tri štvrtiny občanov si myslia, že jednotná mena je dobrá pre Európsku úniu. …