Trojročný program finančnej podpory Lotyšska dopadol pozitívne

PHOTO: Ilustračné Flickr.
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Po úspešnom ukončení trojročného programu finančnej podpory zo strany EÚ bola do Lotyšska vyslaná misia, ktorú vykonali pracovníci Európskej komisie 11. – 14. novembra.

Hodnotenie vývoja po ukončení programu je pozitívne, aj keď sa pripúšťa, že vývoj medzi Ukrajinou a Ruskom môže negatívne vplývať na rast lotyšskej ekonomiky. Fiškálna pozícia je pod kontrolou s predpokladaným deficitom 1% HDP v rokoch 2014-2015.

Bol posilnený finančný sektor, a to aj pokiaľ ide o dozor nad bankovými službami nerezidentov. Tiež boli prijaté opatrenia na zlepšenie súdnictva a zintenzívnený boj proti daňovým únikom. Financie pre rozvoj vedy majú byť prideľované na základe výsledkov nezávislého medzinárodného hodnotenia. Od januára 2015 sa liberalizuje trh s elektrinou.

Na druhú stranu sú stále cieľom reformy pre riešenie vysokej sociálnej nerovnosti a nedostatočný prístup k zdravotnej starostlivosti pre najchudobnejších. Ďalšou z priorít je zlepšiť výsledky vysokoškolského vzdelávania, riešiť prípady korupcie a modernizácia verejnej správy. Zároveň je potrebné vykonať opatrenia na posilnenie energetickej nezávislosti, najmä pokiaľ ide o otvorenie trhu s plynom.

Viac..  Pre EÚ sú otázky právneho štátu a kontrola eurofondov prioritou, zdôrazňujú Valášek a Štefanec

Orgány lotyšskej vlády sa zaviazali k obozretnej úrovni vládnych pôžičiek. Je nutné zabezpečiť nové zdroje príjmov alebo existujúce výdavky musia byť zamerané na lepšie využitie. Presun daňového zaťaženia môže posilniť rastový potenciál hospodárstva a pomôcť zlepšiť sociálnu rovnosť. Rozpočtové návrhy v roku 2015 zahŕňajú opatrenia na podporu nízkopríjmových zamestnaní prostredníctvom zvýšenia minimálnej mzdy.

 

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

ruka

EÚ musí naďalej posilňovať svoje právne požiadavky na národné rozpočtové rámce, upozorňujú audítori

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov (EDA) musí EÚ naďalej posilňovať svoje právne požiadavky na …