Flašíková Beňová: Riešenia problémov zamestnanosti sú nedostatočné


benova
Monika Flašíková-Beňová, slovenská europoslankyňa. PHOTO: Flickr.

Pretrvávajúca vysoká miera nezamestnanosti, ako aj nerovnaký prístup k zamestnaniu či už z dôvodu rasovej alebo rodovej diskriminácie sú dôležitými témami prebiehajúceho plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP). Napriek existencii príslušnej legislatívy a definovaní konkrétnych nástrojov sa stanovené ciele v týchto problematických oblastiach stále nedarí uspokojivo napĺňať.

Jedným z dôsledkov dlhodobého obmedzovania verejných výdavkov v posledných rokoch je aj významný nárast počtu ľudí, ktorí sú priamo ohrozovaní chudobou. Navyše, napriek kohéznej politike, dochádza k citeľnému zvyšovaniu rozdielov v miere zamestnanosti medzi jednotlivými členskými štátmi či regiónmi. „Stratégia Európa 2020 pritom obsahuje aj v tejto oblasti konkrétne ciele týkajúce sa práve zamestnanosti. Na ich naplnenie potrebujeme v súčasnosti vytvoriť v Európe viac ako 16 miliónov nových pracovných miest,“ priblížila poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. To si podľa nej musí vyžadovať oveľa väčšie investície, ako aj konkrétne opatrenia v sociálnej oblasti. „V opačnom prípade sa tie nožnice budú časom otvárať ešte viac a mi budeme nútení čeliť čoraz výraznejšiemu prehlbovaniu sociálnej nerovnováhy,“ uviedla europoslankyňa.

Aktuálne platnú európsku legislatívu upravujúcu problematiku rovného prístupu k zamestnaniu už implementovali všetky členské štáty. „Jej reálne uplatňovanie je však otázne. Väčšina ľudí totiž nepozná svoje práva v tejto oblasti a preto ani nevedia voči čomu sa brániť,“ myslí si poslankyňa. Pretrvávajú podľa nej najmä rasové predsudky, čo na Slovensku v prípade Rómov jednoznačne potvrdzuje aj nedávno zverejnená analýza Inštitútu finančnej politiky, ako aj diskriminácia v prípade zamestnávania žien. „Niektoré skupiny tak musia čeliť veľkému znevýhodňovaniu. Prejavuje sa najmä v neštandardných zmluvách, neodôvodnených platových rozdieloch, ako aj v celkovej možnosti a schopnosti zamestnať sa. Iniciatív a nástrojov riešení existuje na papieri neúrekom. Reálne výsledky a zlepšenia však dlhodobo necítiť,“ uzavrela Monika Flašíková Beňová.

Viac..  Maloobchod únie v júli medzimesačne stúpol o 0,3 %

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

nezamestnanost

Nezamestnanosť v únii v júli medzimesačne klesla

Sezónne upravená nezamestnanosť v eurozóne v júli klesla na 6,6 percenta z júnových 6,7 percenta …