Pápež František vyzval Európu, aby “znovuobjavila to najlepšie zo seba samej”


pápež františek
Pápež František. PHOTO: Flickr.

Ochrana ľudskej dôstojnosti bola hlavnou témou dnešného slávnostného prejavu pápeža Františka v Európskom parlamente. Akcentujúc otázky imigrácie, ochrany životného prostredia a podpory ľudských práv a demokracie hlava katolíckej cirkvi vyzvala Európu, aby “znovuobjavila to najlepšie zo seba samej.”

Na začiatku slávnostného zasadnutia predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz uviedol, že strata dôvery občanov v politiku tak na národnej, ako aj na európskej úrovni, je “obrovská.” Zdôraznil tiež, že žiadna inštitúcia nemôže operovať bez dostatočnej podpory. “Všetci musíme spolupracovať, aby sme stratenú podporu získali späť,” uviedol.

Martin Schulz poukázal na “spoločné ciele” Európskej únie a katolíckej cirkvi, medzi ktoré patrí presadzovanie “hodnôt tolerancie, rešpektu, rovnosti, solidarity a mieru.” “Európska únia je o začleňovaní a spolupráci, nie o vylučovaní a konfrontácii,” dodal.

Ľudské práva a dôstojnosť

“Chcel by som ponúknuť posolstvo nádeje a povzbudenia všetkým občanom Európy,” vyhlásil pápež František pred poslancami. Uviedol tiež, že v procese obnovy Európy po druhej svetovej vojne bola dôstojnosť ústredným konceptom a ocenil fakt, že “podpora ľudských práv je v rámci úsilia EÚ o presadzovanie dôstojnosti ľudskej bytosti kľúčová,” a to tak v rámci Únie, ako aj vo vzťahoch s tretími krajinami.

Európsky parlament má “zodpovednosť” vo vzťahu k európskym národom “za udržanie demokracie pri živote,” vyhlásil pápež František. Demokracie by sa podľa neho nemali “zrútiť pod tlakom nadnárodných záujmov, ktoré nie sú univerzálne.”

Hlava katolíckej cirkvi tiež uviedla, že “nastal čas na podporu politík, ktoré vytvárajú pracovné miesta.” Predovšetkým je však potrebné “obnoviť dôstojnosť práce zaistením riadnych pracovných podmienok,” dodal pápež.

Životné prostredie a migrácia

“Európa bola vždy na čele úsilia na podporu ekológie,” zdôraznil pápež. Úcta k životnému prostrediu neznamená len vyvarovať sa jeho ničenia, ale taktiež jeho “využívanie na dobré účely,” akým je napríklad zabezpečenie potravy pre núdznych a obmedzenie plytvania.

Pápež František sa tiež zameral na otázky spojené s prílevom imigrantov do EÚ. “Nemôžeme dopustiť, aby sa Stredomorie stalo obrovským cintorínom,” uviedol a zdôraznil, že osoby prichádzajúce k brehom Európy potrebujú “prijatie a podporu.” Európa bude schopná čeliť problémom spojeným s imigráciou iba v prípade, “ak dokáže jasne presadzovať svoju kultúrnu identitu,” dodal.

Záznam z prejavu pápeža Františka v Európskom parlamente môžete zhliadnuť prostredníctvom odkazu pod textom tlačovej správy. Tweety odoslané v priebehu prejavu nájdete na účte @EuroParlPress.

“Svätý Otec František zdôraznil transcendentnú dôstojnosť ľudského života, ktorý sa nemôže stať predmetom obchodu či zneužitia modernou technológiou v akomkoľvek jeho štádiu. Som veľmi rád, že toto povzbudivé posolstvo zaznelo na pôde Európskeho parlamentu a verím, že v tomto úsilí budeme spoločne napredovať,” uviedol poslanec Miroslav Mikolášik (EPP, SK).

Viac..  Ivan Štefanec: Slovensko má tiež svojich hrdinov

“Návštevu pápeža Františka vnímam ako veľmi silné posolstvo, v ktorom vyzval poslancov EP, aby nezabúdali na kolektívnu, ale aj  individuálnu zodpovednosť za dodržiavanie ľudskej dôstojnosti v Európe. Pripomenul problémy súčasnej Európy, ako je chudoba, nezamestnanosť, ale aj problémy migrantov,” uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

“Svätý Otec je inšpiráciou pre nás všetkých. Oceňujem jeho dôraz na rodinu a potrebu vzdelávania. Z jeho prístupu a prirodzeného kontaktu s ľuďmi by si mali brať príklad všetci verejní činitelia,” uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

“Návšteva Svätého Otca je historická nielen tým, že naposledy navštívil EP v roku 1988. Kríza dostala množstvo ľudí pod hranicu ľudskej dôstojnosti. Nesmieme zabúdať na ochranu ľudí ohrozených chudobou a nezáujmom, na múdrosť namiesto prázdneho intelektualizmu a na odveké hľadanie Boha v spojení so zveľaďovaním pozemskej reality,” uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

Návšteva pápeža

Pápež František navštívil Európsky parlament na základe pozvania, ktoré mu počas oficiálnej návštevy Vatikánu 11. októbra 2013 odovzdal v mene EP jeho predseda Martin Schulz. Európsky parlament navštívila hlava katolíckej cirkvi naposledy pred 26 rokmi. Pápež Ján Pavol II sa poslancom prihovoril 11. októbra 1988, rok pred pádom Berlínskeho múra.

Pápeža v Európskom parlamente v Štrasburgu, kam hlava katolíckej cirkvi dorazila približne o 10.30, privítal predseda EP Martin Schulz. V rámci uvítacieho ceremoniálu zazneli hymny Vatikánu a EÚ a pred budovou Parlamentu bola vztýčená vlajka Vatikánu.

Martin Schulz následne predstavil pápežovi Františkovi členov predsedníctva EP a lídrov politických skupín v Parlamente. Po prejave v pléne EP sa hlava katolíckej cirkvi odobrala na návštevu Rady Európy.

Európsky parlament je jedinou priamo volenou inštitúciou EÚ a jedným z najväčších demokratických snemovní na svete. Jeho 751 poslancov zastupuje 500 miliónov občanov EÚ. Poslanci EP sú volení na päťročné funkčné obdobie v 28 členských štátoch EÚ.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Zdanlivá internetová anonymita priniesla nové neduhy

Od roku 1988 si ľudia vo svete pripomínajú v posledný novembrový deň bezpečnosť informačných technológií …