Ako bojovať proti násiliu na ženách?


zena
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Táto otázka bola predmetom plenárnej debaty, na ktorú si poslanci prizvali novú komisárku pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věru Jourovú. Tento deň si nevybrali náhodne – 25. november je totiž Medzinárodným dňom za odstránenie násilia páchaného na ženách. Parlament vo februári tohto roku prijal uznesenie, v ktorom vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh v oblasti prevencie rodovo motivovaného násilia. Poslancov teda zaujímalo, aké kroky plánuje Komisia prijať.

Predsedníčka výboru pre práva žien a rodovú rovnosť Iratxe García Pérez (S&D, Španielsko) poukázala úvodom debaty na nepriaznivú skutočnosť, že kvôli rodovo orientovanému násiliu umiera v Európe každý deň sedem žien. Ľudia podľa nej nechápu, ako je možné, že sa dokážeme dohodnúť na záchrane bánk, no nevieme dospieť k dohode na záchranu životov žien.

“Požadujeme vypracovanie smernice o rodovom násilí. Potrebujeme integrovanú, medzisektorovú a komplexnú politiku,” povedala predsedníčka výboru komisárke. Výbor pre práva žien takisto navrhol, aby bol rok 2016 vyhlásený za Európsky rok boja proti rodovému násiliu.

Členovia výboru zastávajú názor, že je potrebné konať a to čo najskôr. Španielska poslankyňa za EĽS Teresa Jiménez-Becerril hovorila o potrebe “spoločnej stratégie”. Európsky ochranný príkaz zakazuje prístup agresorov k ich obetiam, no to podľa nej nestačí.

Slovenská poslankyňa Jana Žitňanská zo skupiny EKR upozornila na fakt, že len 14 % obetí domáceho násilia nájde odvahu isť na políciu, čo podľa nej svedčí o veľmi nízkej dôveryhodnosti strážcov poriadku. Zároveň vyzvala k tomu, aby sme tieto ženy neodsudzovali a namiesto toho im poskytli pomoc.

Viac..  Eurobarometer: polovica Európanov stále verí, že antibiotiká zabíjajú vírusy

Na nízky počet obetí, ktoré svojho agresora udajú na polícii, poukázala i španielska poslankyňa Beatriz Becerra zo skupiny ALDE. Vyzvala k okamžitej ratifikácii Istanbulského dohovoru – prvého integrovaného právne záväzného dokumentu, ktorý považuje násilie páchané na ženách za vážne porušenie ľudských práv. Dohovor ukladá každému členskému štátu povinnosť odstrániť na svojom území násilie páchané na ženách.

Komisárka pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová sa s poslancami zhodla na závažnosti tejto situácie. “Ubezpečujem vás, že aj mne záleží na odstránení násilia na ženách. Odrazí sa to v novej stratégii Komisie pre dosiahnutie rovnosti mužov a žien, ktorá by mala byť vypracovaná v roku 2015. Bude obsahovať i kapitolu o boji proti násiliu na ženách, ktorý je prioritou,” povedala komisárka.

V reakcii na požiadavku, aby bol prijatý právny predpis proti rodovému násiliu, komisárka pripomenula už existujúce právne predpisy – smernicu o právach obetí a európsky ochranný príkaz.

Žiadosť o vyhlásenie Európskeho roka proti rodovému násiliu okomentovala Věra Jourová s tým, že predtým ako sa rozhodne o nových opatreniach, je potrebné zhodnotiť existujúcu prevenciu a snahy zvyšovanie povedomia.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

domace nasilie

R. Káčer: Násilie páchané na ženách a dievčatách je zločin, ktorý musí zmiznúť

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Káčer pri príležitosti Medzinárodného dňa za …