Nemecké železnice majú zľavy na elektrinu. Komisia potvrdila, že je to v súlade so štátnou pomocou EÚ


PHOTO: Ilustračné Flickr.
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska komisia zistila, že nemecký systém podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a železničných podnikov využívajúcich túto elektrinu je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

Nemecký zákon pre obnoviteľné zdroje energie (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 2014) poskytuje podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a z banského plynu. Táto podpora je financovaná z poplatkov vyberaných od spotrebiteľov elektriny (EEG poplatok).  Zákon EEG 2014 však udeľuje niektorým intenzívnym užívateľom energií, vrátane železničných spoločností, redukcie EEG poplatkov. Tieto redukcie predstavujú štátnu pomoc, pretože spoločnostiam, ktoré ich dostávajú, poskytujú  ekonomickú výhodu. Komisia overovala, či sú zľavy v súlade s pravidlami pre štátnu pomoc EÚ.

EK schválila EEG zákon už v júli 2014, v platnosti je od augusta 2014. Avšak pre železničné odvetvie platia osobitné pravidlá pre štátnu pomoc. Preto zníženie EEG poplatkov pre tieto spoločnosti muselo byť posudzované oddelene.

Viac..  Peter Pollák: Nabíjacie stanice pre elektromobily každých 60km, občanov to motivuje pri kúpe auta

Zľavy sú poskytované veľmi energeticky náročným železničným spoločnostiam, ktoré spotrebúvajú viac ako 2 GWh elektriny ročne. Maximálna výška zľavneného poplatku za celkovú spotrebu je obmedzená na 20% plného EEG poplatku.

Komisia zistila, že zníženia spĺňajú prahové hodnoty povolené podľa Železničných pokynov z roku 2008, teda že pomoc nepresiahne 30% z celkových nákladov železničnej dopravy ani 50% oprávnených nákladov. Tým je zaistené, že pomoc je určená na náhradu príležitostných nákladov železničnej spoločnosti.

 

O tib

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …