Frešo z Bruselu: Európska únia nie je vzdialená fatamorgána, žijúca si vlastným životom


frešo
Pavol Frešo. PHOTO: Flickr/redakcia/PF

BSK: Viacúrovňové riadenie regionálneho rozvoja

Bratislavský samosprávny kraj je jedným z troch slovenských samosprávnych krajov so stálym zastúpením v Bruseli. Predseda BSK Pavol Frešo je členom Výboru regiónov, ktorý už 20 rokov približuje Európsku úniu občanom na miestnej a regionálnej úrovni a podľa Lisabonskej zmluvy sa musí Európska komisia a Rada pred prijatím rozhodnutí v otázkach týkajúcich sa miestnej a regionálnej správy radiť aj s Výborom regiónov.

„Od apríla, kedy Výbor regiónov prijal Chartu pre viacúrovňové vládnutie v Európe, Bratislavský samosprávny kraj bol medzi prvými, ktorý k tejto charte pristúpil a na zmenách, ktoré sú nevyhnutné, postupne pracujeme,“ ozrejmil význam účasti na konferencii Výboru regiónov predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

V Bruseli prebieha v utorok 2. decembra konferencia, ktorej cieľom je predstaviť prvé skúsenosti so zavedením viacúrovňového riadenia v Európe. Súčasťou konferencie sú aj panelové diskusie so zástupcami regiónov, samospráv ale aj Európskej komisie.

Zmyslom viacúrovňového riadenia je zvýšenie a skvalitnenie spolupráce medzi na rôznych stupňoch riadenia a aktívnejšie zapojenie socio-ekonomických partnerov. Charta pre viacúrovňové vládnutie v Európe potvrdzuje tri základné zásady viacúrovňového vládnutia, a to rešpektovanie subsidiarity, proporcionality a vytváranie partnerstiev pri navrhovaní a implementácií politík EU.

„Európska únia nie je vzdialená fatamorgána, žijúca si vlastným životom. Je to organizácia, ktorá náš život ovplyvňuje v každodenných záležitostiach. Áno, aj v komunálnych a samosprávnych,“ uzavrel Pavol Frešo.

Viac..  Základné práva v EÚ: dlhodobé problémy, ktoré zhoršila pandémia COVID-19

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Bratislava

Bratislavský samosprávny kraj bojuje o miliardu eur z eurofondov

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bojuje o miliardu eur z eurofondov. Chudobný bohatý región je názov …