Ivan Štefanec
Ivan Štefanec, europoslanec. PHOTO: redakcia/red.

Štefanec: O budúcnosti platobného trhu bude Brusel rozhodovať ešte pred Vianocami


Ivan Štefanec
Ivan Štefanec, europoslanec. PHOTO: redakcia/red.

Na pôde Európskej únie sa ešte pred Vianocami uskutočnia intenzívne politické diskusie, ktorých výsledok rozhodne o budúcej podobe regulácie medzibankových poplatkov. V rámci tzv. trialógu sa tri európske inštitúcie – Európska komisia, Európsky parlament a Rada – budú usilovať o dosiahnutie kompromisu o konečnej podobe návrhu nariadenia, ktorý Komisia predstavila minulý rok v júli. Predchádzajúci Parlament o ňom hlasoval na plenárnom zasadnutí v apríli tohto roka. Členské štáty o legislatívnom návrhu diskutujú od konca februára, pričom v novembri pod taktovkou talianskeho predsedníctva Rada schválila tzv. všeobecný prístup.

Slovensko patrí k lídrom

Pozície Parlamentu a členských štátov sa rozchádzajú najmä v otázke týkajúcej sa úrovne stropov poplatkov pre národné debetné transakcie a rozsahu navrhovanej regulácie. Cieľom trojstranných rozhovorov bude nájsť vyvážené riešenie sporných otázok v záujme zachovania, resp. zvyšovania konkurencieschopnosti európskeho platobného trhu na prospech celej spoločnosti a osobitne spotrebiteľov. Pripravovaný regulačný zásah v každom prípade prinesie významné zmeny v ďalšom fungovaní trhu platieb platobnými kartami. Od konečnej podoby regulácie sa bude odvíjať nielen budúcnosť spomínaných elektronických platieb, ale najmä spokojnosť konečných spotrebiteľov, o ktorých by spokojnosť musí ísť v prvom rade. V tomto smere je potrebné upozorniť, že práve dynamicky sa rozvíjajúci slovenský trh platobných služieb patrí v súčasnosti k lídrom v oblasti inovácií v rámci Európskej únie, a teda dopady zlej regulácie by boli pre Slovenskú republiku a jej ekonomiku o to škodlivejšie.

Nová legislatíva by mala predovšetkým podporovať konkurenciu

Otázkou teda je, či sa platobné karty alebo dokonca mobilné telefóny stanú bežnými platobnými prostriedkami pre drvivú väčšinu Európanov alebo sa, naopak, pre nedostatok financovania ďalšieho rozvoja ohrozí súčasné rýchle napredovanie inovácií a systémov zabezpečenia sietí. Nová legislatíva by mala podporovať prostredie, ktoré je už dnes silne konkurenčné, a nevytvárať na trhu nerovnováhu či priestor pre nespravodlivé zvýhodňovanie niektorých hráčov na úkor iných.

Viac..  "Cigánom, psom a židom vstup zakázaný". Nezabudnime, hovorí europoslanec Pollák. VIDEO

Ako europoslanec, a teda člen priamo voleného zákonodarného zboru si uvedomujem, že máme pred sebou dôležitú úlohu. Naším cieľom je prijatie vyváženej a rozumnej legislatívy, ktorá vytvorí rovnaké pravidlá a podmienky súťaže pre všetkých hráčov.

Ako členovi Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa mi bude osobitne záležať na tom, aby sa v ďalších diskusiách o legislatívnom návrhu bral osobitný ohľad na zachovanie tzv. level playing field a teda aby sa regulácia týkala rovnako všetkých hráčov na trhu.

Zároveň bude potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k ohrozeniu financovania inovácií a bezpečnosti elektronických platieb a aby sa zachovalo prostredie, ktoré bude priať budúcemu rozvoju aj dynamickému a inovatívnemu platobného trhu na Slovensku.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Bez atraktívnej alternatívnej dopravnej infraštruktúry autá z miest nevytlačíme

Európska komisia odštartovala Európsky deň bez áut v roku 2000. Odvtedy sa 22. september stal …