Chcete poslať petíciu do Európskeho parlamentu? Už ju môžete podať aj online!

PHOTO: Flickr.
PHOTO: Flickr.

Obyvatelia Európskej únie môžu po novom podať petíciu aj na internete. Ich pripomienkami či návrhmi sa bude zaoberať Výbor pre petíciu, ktorého činnosť kontroluje Parlament. Ten dokáže zhodnotiť, do akej miery reagujú európske inštitúcie na podnety občanov. Forma petičného formulára sa však nemení a naďalej by mal obsahovať základné identifikačné údaje o predkladateľovi.

Pri jej podávaní nezabudnite zverejniť svoje meno, štátnu príslušnosť a adresu trvalého bydliska. Dôležitý je tiež podpis, ktorým potvrdzujete pravosť svojich údajov a bez ktorého stráca akákoľvek sťažnosť či odporúčanie svoju platnosť. So žiadosťou na Brusel sa nemusí obrátiť len jednotlivec, ale aj skupina predkladateľov.

To, že petíciu nemusíte posielať v písomnej forme „na papieri“, vrelo privítali aj slovenskí europoslanci. „Predkladať petície je jedným zo základných práv občanov EÚ. Ich online podobu chápem voči nim ako ústretový krok Parlament,“ vyjadrila sa pre EuropskeNoviny.sk Monika Smolková.

Viac..  Martin Hojsík: Päť miliónov navyše na monitorovanie škodlivých látok v prírode

Cieľom petičného práva je priama komunikácia s Parlamentom. Svoju definíciu má už v Charte základných práv Európskej únie, pričom petičný postup je transparentný a otvorený. O mnohých petíciách sa diskutuje s ich predkladateľmi na schôdzach výboru, pričom o výsledku sú vždy písomne informovaní.

Petíciu môžete podať na tejto stránke.

 

O ruz

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rekapitulácia prvého polroka 2021 v EP: Covid-19, Konferencia o budúcnosti Európy a klimatický predpis

Počas prvého polroka 2021 Európsky parlament prijal opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy a spustil Konferenciu …