Martin Schulz. PHOTO: © European Union 2014

Predsedníctvo Európskeho parlamentu. Vedeli ste, že niečo také existuje?


Martin Schulz. PHOTO: © European Union 2014
Martin Schulz. PHOTO: © European Union 2014

Európsky parlament má útvar s názvom predsedníctvo. Je to skupina ľudí, ktorí stanovujú pravidlá a organizujú dianie. Volení sú na obdobie dva a pol roka, vo svojej funkcii však môžu zotrvať viac období.

Predsedníctvo tvorí predseda Parlamentu Martin Schulz a jeho 14 podpredsedov. Všetkých je často vidieť ako riadia plenárne zasadnutie v neprítomnosti predsedu. K nim patria aj kvestori z radov poslancov.

Úlohou predsedníctva je najmä administratíva, i keď niektoré povinnosti súvisia s financiami. Rokujú dvakrát za mesiac. Váha hlasu každého člena je rovnaká. V prípade nerozhodného výsledku má však rozhodujúce slovo hlas predsedu.

Rozhodujú predovšetkým o tom, kde a kedy budú plenárne zasadnutia prebiehať, rovnako ako kde a kedy sa budú konať zasadnutia výborov a delegácií. Jednou z úloh predsedníctva je pripraviť predbežné odhady parlamentných výdavkov a rozhoduje o financovaní politických skupín. Zápisnice z rokovania predsedníctva sa prekladajú do všetkých oficiálnych jazykov.

Viac sa dozviete v priloženom videu: 

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

Budúcnosť Európy: Ďalšie plenárne zasadnutie konferencie venované návrhom občanov

Plenárne zasadnutie s účasťou ukrajinských občanov a poslancov sa už druhýkrát venovalo odporúčaniam, ktoré vyplynuli …