Carlos Moedas: Napriek ťažkej hospodárskej situácii spoločnosti v EÚ investujú do výskumu a vývoja

komisar
Carlos Moedas, komisár pre výskum, vedu a inováciu. PHOTO: © European Union 2014 – Source EP.

Európska komisia (GR pre výskum a inováciu a Spoločné výskumné centrum) vydáva každoročnePrehľad výsledkov investícií do priemyselného výskumu a vývoja v EÚ. Prehľad za rok 2014 sa opiera o údaje o 2 500 spoločnostiach. V rámci tohto prieskumu sa zhromažďujú hlavné ukazovatele v oblasti výskumu a vývoja, ako aj hospodárske ukazovatele, ktoré vychádzajú z posledných uverejnených záverečných účtov spoločností. V tomto prehľade sa meria celková hodnota ich celosvetových investícií do výskumu a vývoja financovaných z ich vlastných zdrojov bez ohľadu na miesto, kde sa príslušný výskum a vývoj realizuje. Zahŕňa spoločnosti, ktoré investovali v roku 2013 viac ako 15,5 milióna EUR do výskumu a vývoja. Tieto spoločnosti majú sídlo v EÚ (633), USA (804), Japonsku (387) a iných krajinách (676) vrátane Číny (199), Taiwanu (104), Južnej Kórei (80) a Švajčiarsku (62). Historická databáza obsahujúca informácie o investíciách najvýkonnejších spoločností do výskumu a vývoja od roku 2003 umožňuje analýzu správania spoločností a ich výkonnosti počas dlhšieho obdobia.

Prieskum EÚ o trendoch v investíciách do priemyselného výskumu a vývoja z roku 2014 je založený na rozšírenej vzorke 1 000 najväčších investorov do výskumu a vývoja so sídlom v EÚ.

Spoločnosti so sídlom v EÚ zvýšili v roku 2013 svoje investície do výskumu a vývoja o 2,6 %, a to aj napriek nepriaznivému hospodárskemu prostrediu. Tento rast sa však v porovnaní s predchádzajúcim rokom spomalil o 6,8 %. Miera rastu je takisto nižšia v porovnaní s celosvetovým rastom v roku 2013 (4,9 %) a zaostáva za spoločnosťami so sídlom v USA (5 %) a Japonskom (5,5 %).

Tieto výsledky dnes uverejnila Európska komisia v Prehľade výsledkov investícií EÚ do priemyselného výskumu a vývoja v roku 2014, v ktorom sa analyzuje 2 500 spoločností na celom svete, ktorých investície do výskumu a vývoj predstavujú približne 90 % celkových výdavkov podnikov na výskum a vývoj. Z údajov vyplýva, že v roku 2013 spoločnosti so sídlom v EÚ (633) investovali 162,4 miliardy EUR, zatiaľ čo podniky so sídlom v USA (804) investovali 193,7 miliardy EUR a 387 japonských spoločností 85,6 mld. EUR.

Carlos Moedas, komisár pre výskum, vedu a inováciu uviedol:Napriek ťažkej hospodárskej situácii spoločnosti v EÚ pokračujú v investíciách do výskumu a vývoja. To sú dobré správy, ale je potrebné sa viac snažiť, aby sme udržali krok s konkurenciou. Verejné zdroje sú obmedzené, a preto je ešte dôležitejšie, aby sme prilákali súkromné investície do výskumu a vývoja. V rámci programu Horizont 2020 je už zapojených viac podnikov ako kedykoľvek predtým, dnes sme však pripravení zintenzívniť naše úsilie. Plán investícií v objeme 315 miliárd EUR, ktorý predložila Komisia a Európska investičná banka, prispeje k zvýšeniu súkromných investícií do rizikovejších projektov, z čoho bude profitovať výskum a vývoj v celej Európe.“

Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport zdôraznil: „Vďaka tomu, že máme vynikajúcich výskumných pracovníkov a dobré príležitosti na zdieľanie poznatkov, je Európa atraktívnym miestom pre investície do výskumu a vývoja. Na udržanie kroku s konkurenciou vo svete však musíme zvýšiť investície, ktoré by mali byť určené pre celú škálu výskumných disciplín a odvetví. Budovanie znalostnej ekonomiky si vyžaduje pevné základy a očakávame, že naši partneri v oblasti priemyslu nám pomôžu v tomto úsilí.“

Spoločnosti a odvetvia s najvyššími investíciami do výskumu a vývoja

Viac..  EÚ: Francúzsko a Španielsko tlačia na zmeny pravidiel týkajúcich sa cien energií

Už druhý rok po sebe je výrobca automobilov Volkswagen so sídlom v EÚ na čele celosvetového rebríčka s celkovým objemom investícií do výskumu a vývoja vo výške 11,7 miliardy EUR (nárast o 23,4 %). Druhé a tretie miesto v rebríčku obsadili Samsung (Južná Kórea) a Microsoft (USA).

Odvetvie automobilového priemyslu, v ktorom pokračovalo zvyšovanie objemu investícií (+ 6,2 %), predstavuje jednu štvrtinu celkového objemu investícií, ktoré realizovali spoločnosti zaradené do prehľadu výsledkov investícií EÚ. Na druhej strane, sektory vyspelých technológií, akými sú napríklad farmaceutický priemysel alebo technické zariadenia a vybavenie, zaznamenali spomalenie rastu a ich objem celkových priemerných investícií do výskumu a vývoja v Európe sa znížil.

Zamestnanosť

Spoločnosti zaradené do prehľadu výsledkov investícií EÚ zamestnávali v roku 2013 na celom svete 48 miliónov zamestnancov. Za posledných 8 rokov (2005 – 2013) spoločnosti so sídlom v EÚ zvýšili počet zamestnancov o 18,2 %, pričom motorom rastu boli odvetvia náročnejšie na výskum a vývoj. Tento trend je naďalej silný napriek miernemu minuloročnému poklesu zamestnanosti (0,6 %) v spoločnostiach so sídlom v EÚ.

Trendy

Pokiaľ ide o spoločnosti so sídlom v EÚ, 97 % z celkového objemu investícií do výskumu a vývoja realizujú spoločnosti so sídlom v 10 krajinách. Celkové investície teda vo veľkej miere závisia od spoločností, ktoré sú usadené v troch krajinách: v Nemecku, vo Francúzsku a v Spojenom kráľovstve. Podniky z týchto krajín preinvestujú viac ako dve tretiny celkových investícií. Investície spoločností v Nemecku a Spojenom kráľovstve aj naďalej nadpriemerne rástli (5,9 %, resp. 5,2 %), pričom francúzske spoločnosti zaznamenali pokles investícií do výskumu a vývoja (– 3,4 %).

Najmä klesajúce investície niekoľkých veľkých spoločností EÚ mali vplyv na pomer investícií do výskumu a vývoja v krajinách, v ktorých majú sídlo. To bol prípad Nokie (– 17,1 %) alebo STMicroelectronics (– 19,2 %) s významným dosahom na celkové investície vo Fínsku (– 11,6 %) a Holandsku (– 0,1 %), teda v dvoch krajinách z desiatich krajín s najvyššími investíciami v Európe.

Okrem toho zaznamenali niektoré spoločnosti so sídlom v EÚ, ktoré sú zaradené v prehľade výsledkov investícií EÚ, nárast objemu investícií do výskumu a vývoja nad celosvetovým priemerom (Írsko – 13,6 % a Taliansko – 6,4 %) a nad priemerom EÚ (Španielsko – 4,4 %).

 

 

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

emisie skleníkových plynov

EÚ investuje 122 miliónov eur do inovatívnych projektov na dekarbonizáciu hospodárstva

Po prvýkrát od vytvorenia inovačného fondu Európska únia investuje 118 miliónov eur do 32 malých inovatívnych projektov …