Obchodovanie s ľuďmi v EÚ: Väčšina obetí je predaná v rámci Únie

ruky
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Obchodovanie s ľuďmi je celosvetovým problémom, ktorý v Európskom parlamente rozhodne nezostáva nepovšimnutý. Výbor pre práva žien a výbor pre občianske slobody zorganizovali v utorok spoločnú schôdzu, na ktorú prizvali zástupcov Európskej komisie a OSN. Tí poslancov oboznámili s implementáciou stratégie EÚ proti obchodovaniu s ľuďmi a takisto aj s najnovším výbojom vo svete.

Obchodovanie s ľuďmi v EÚ: 65% obetí má občianstvo Únie

Schôdzi spoločne predsedali Iratxe García Pérez (S&D, Španielsko), šéfka výboru pre práva žien, a Claude Moraes (S&D, Spojené kráľovstvo), predseda výboru pre občianske slobody. Koordinátorka EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi Myria Vassiliadou počas tohto stretnutia predstavila priebežnú správu Komisie o implementácii stratégie EÚ proti obchodovania s ľuďmi. Parlament a Rada totižto už v apríli 2011 prijali smernicu o prevencii a boji s týmto nežiaducim fenoménom.

Správa Komisie uvádza, že v rokoch 2010-2012 bolo v EÚ zaznamenaných 30 146 obetí, pričom 80% z nich sú ženy alebo dievčatá. 69% všetkých obetí bolo predaných na sexuálne účely. U žien a dievčat je tento podiel ešte vyšší – predstavuje až 95%. 71% mužských obetí bolo predaných na nútené práce.

Poslanci vyjadrili svoje znepokojenie nad odoberaním orgánov a využívaním žien ako náhradných matiek. Chorvátska poslankyňa za EĽS Marijana Petir označila obchodovanie s ľuďmi za veľmi výnosnú formu moderného otroctva. Poľský konzervatívec Marek Jurek vyzval na zníženie “dopytu” tým, že sa zameriame na boj proti takým aktivitám, akou je napríklad prostitúcia. Rakúšanku Angeliku Mlinar (ALDE) zaujímalo, čo všetko sa robí na identifikovanie obetí a zvyšovanie povedomia o ich právach.

Viac..  Eurobarometer: Slovákov na krátkodobých nájmoch láka najmä cena a viditeľnosť recenzií

Obchodovanie s ľuďmi vo svete

Kristiina Kangaspunta z Úradu OSN pre drogy a kriminalitu počas debaty predstavila Globálnu správu OSN o obchodovaní s ľuďmi. V dokumente sa uvádza, že 70% obetí predstavujú ženy a 53% všetkých obetí je predávaných na sexuálne účely. 34% všetkých nelegálnych obchodov s ľuďmi sa uzatvára v rámci jednej a tej istej krajiny. V súčasnosti je odhalených čoraz viac a viac prípadov obchodovania na nútené práce, pričom v EÚ neboli v tejto oblasti zaznamenané žiadne výrazné zlepšenia.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi: 36 prípadov na Slovensku

Európske krajiny si 18. októbra  symbolicky pripomínajú deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Hoci je …