Jean Arthius. PHOTO: © European Union 2014

Parlamentní vyjednávači a Rada sa zhodli na dočasnej dohode o rozpočte EÚ


Jean Arthius. PHOTO: © European Union 2014
Jean Arthius. PHOTO: © European Union 2014

Parlamentní vyjednávači a Rada sa zhodli na dočasnej dohode o rozpočte EÚ na rok 2015. Rokovali aj o prostriedkoch potrebných na vysporiadanie tohtoročnej najnaliehavejšej situácii nezaplatených účtov. Dohoda musí byť ešte schválená Parlamentom. Poslanci sa dohodli na kompromise a pre rok 2015 je potrebné zaplatiť 145,3 miliardy eur finančných záväzkov a 141,2 miliárd eur platieb.

Cieľom Parlamentu bolo nájsť kompromis ako vyrovnať nezaplatené účty. “Nemôžeme pokračovať formou postupných faktúr rok za rokom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. EÚ stráca dôveryhodnosť aj u spoľahlivých partnerov,” povedal šéf Výboru pre rozpočet Jean Arthuis, ktorý viedol parlamentnú delegáciu.

Celkové množstvo nevybavených pohľadávok vzrástlo z piatich miliárd eur na 23,4 miliárd eur. Bez toho aby Parlament určil finančný strop, by suma stúpala ďalej a hrozilo by zrútenie rozpočtu. “Komisia na základe odhadov členských štátov požiadala o 4,8 miliárd eur a my sme túto požiadavku podporili. Musíme ale vedieť ako chce Komisia vyriešiť nezaplatené pohľadávky do roku 2016,” povedal Gérard Deprez, ktorý viedol rokovania o rozpočte a finančnom strope pre rok 2014.

Viac..  Ekonomika únie v druhom štvrťroku medzikvartálne vzrástla

“Treba mať na pamäti, že aj napriek tomu, že rozpočet EÚ je len jedno percento z HDP, EÚ musí pôsobiť ako magnet a zariadiť, aby sa pripojili ďalší investori,” hovorí Eider Gardiazábal Rubial, hlavný spravodajca o rozpočte na rok 2015.

 

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

MF SR: Štát hospodári podľa plánu, schodok by mohol byť nižší, podstatné je aj čerpanie prostriedkov EÚ

Štát hospodári podľa plánu a vyššie výdavky dokáže kompenzovať aj bez zvyšovania deficitu. Hospodárenie rozpočtu …