beňová
Monika Flašíková Beňová, slovenská europoslankyňa. PHOTO: © European Union- EP.

Flašíková Beňová: Ozdravovanie európskej legislatívy musí byť rýchlejšie

beňová
Monika Flašíková Beňová, slovenská europoslankyňa. PHOTO: © European Union 2014 EP.

Implementácia programu REFIT, ktorého cieľom je zjednodušovanie právnych predpisov v Európskej únii (EÚ) a znižovanie nákladov spojených s ich uplatňovaním, musí byť efektívnejšia. Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa budú na jeho tohto týždňovom plenárnom zasadnutí zaoberať aj rušením smerníc, ktoré možno považovať za prebytočné, či zastarané.

Pôjde napríklad o smernicu z roku 1993, ktorá reguluje spoluprácu členských štátov pri vedeckom skúmaní otázok týkajúcich sa potravín. „Dôvodom je, že táto problematika je upravovaná novšími, aktuálnejšími predpismi a nariadeniami. Dochádza tak k zbytočnej duplicite a často i k protirečeniam. Navyše takýchto prípadov v rozličných oblastiach existuje kvantum,“ vysvetľuje poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Ozdravovanie a zjednodušovanie európskej legislatívy považuje za nevyhnutné. „Postupne by tento proces mal naberať na obrátkach. Je to jedna z dôležitých úloh tohto legislatívneho obdobia,“ zdôrazňuje europoslankyňa. Tzv. „preregulovanosť,“ ktorá sa v mnohých oblastiach prejavuje, podľa nej nikomu neprospieva. „EÚ spolu s jej inštitúciami nemôže ďalej vytvárať nové a nové predpisy len preto, aby si úradníci na konci mesiaca mali čo písať do výkazov,“ upozorňuje.

Viac..  Operačný program Integrovaná infraštruktúra využil zo zdrojov EÚ vyše 2,7 miliardy eur, čo je 45 percent

Zefektívnenie by napomohlo vyvráteniu populistických téz poukazujúcich na neobratnosť a skostnatenosť fungovania Únie. „REFIT môže mať pri správnej implementácii skutočne pozitívny vplyv na zdynamizovanie procesov vo vnútri Spoločenstva, čo je iba dobre,“ poznamenala poslankyňa. Výsledkom tak bude príprava, predkladanie a prijímanie kvalitnej európskej legislatívy, ktorá nebude prinášať nové prekážky a často prehnanú reguláciu a neodôvodnené povinnosti. „Naopak bude robiť to čo má a teda rozumným a efektívnym spôsobom prispievať k dobrému fungovaniu spoločnosti a reagovať na jej požiadavky, či už na úrovni členských štátov alebo celej EÚ,“ uzavrela Monika Flašíková Beňová.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Ako oživiť poškodenú ekonomiku? Názory europoslancov pred kľúčovým summitom lídrov EÚ

  Monika Beňová (S/D): Členské štáty Európskej únie potrebujú v boji s pandémiou koronavírusu postupovať …