Európsky parlament schválil zrušenie ciel na moldavské jablká, hrozno a slivky

ovocie
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európsky parlament v stredu schválil dočasné zrušenie ciel na dovoz obmedzeného množstva jabĺk, sliviek a stolového hrozna z Moldavskej republiky. Toto výnimočné opatrenie by malo znížiť rozsah škôd, ktoré moldavským producentom spôsobil politicky motivovaný zákaz dovozu poľnohospodárskych výrobkov zo strany Ruskej federácie.

Moldavsko bude môcť bezcolne doviezť až

40.000 ton čerstvých jabĺk (= 0,4% produkcie EÚ)

  • 10.000 ton čerstvého stolového hrozna (= 0,6% produkcie EÚ)
  • 10.000 ton čerstvých sliviek (= 0,7% produkcie EÚ)

“Význam schváleného nariadenia ďaleko presahuje nejaké množstvá jabĺk, hrozna a sliviek. Je prejavom solidarity tvárou v tvár utrpeniu. Je to závan čerstvého vzduchu pre sektor, ktorý je životne dôležitý pre moldavskú ekonomiku a ktorý bol, rovnako ako samotná EÚ, zasiahnutý iracionálnym ruským zákazom [dovozu],” uviedol spravodajca legislatívneho návrhu, poslanec Sorin Moisă (S&D, RO).

Poslanci návrh na otvorenie trhu EÚ pre tri druhy ovocia z Moldavska schválili pomerom hlasov 551 (za): 67 (proti): 23 (zdržalo sa hlasovania). Väčšina bezcolne dovezeného moldavského ovocia skončí s najväčšou pravdepodobnosťou v Rumunsku.

Obchodné preferencie EÚ pre Moldavsko

Napriek tomu, že od roku 2008 vstupuje na trh EÚ až 90% dovozu z Moldavska bezcolne, čerstvého ovocia sa liberalizácia obchodu na základe v súčasnosti platného nariadenia o autonómnych obchodných preferenciách pre Moldavskú republiky netýkala. Na základe požiadavky Európskeho parlamentu bol zoznam moldavských produktov oslobodených od cla už raz rozšírený. Stalo sa tak v roku 2013, keď sa EÚ otvorila moldavským vínam.

Rusko zaviedla zákaz dovozu moldavských poľnohospodárskych produktov 21. júla 2014 ako politickú reakciu na prehlbovanie hospodárskych a politických väzieb medzi EÚ a Moldavskom. Následné dopady na hospodárstvo krajiny, v ktorej pracuje 10% ekonomicky aktívneho obyvateľstva v poľnohospodárstve a ktorej najväčším obchodným partnerom po EÚ je Rusko, boli citeľné.

Návrh na otvorenie trhu EÚ pre ovocie z Moldavska predložila Európska komisia po naliehavej žiadosti Moldavska o pomoc. Toto opatrenie dopĺňa existujúce obchodné preferencie pre Moldavsko, ktoré boli krajine udelené na základe asociačnej dohody s EÚ v rámci úsilia o vytvorenie prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA). Európsky parlament ratifikoval asociačnú dohodu s Moldavskom 13. novembra 2014.

Obmedzený dopad na trh EÚ

Kvóty na tieto tri produkty oslobodené od cla sú “objemovo veľmi obmedzené” v porovnaní so zodpovedajúcou produkciou EÚ – 0,4 % v prípade jabĺk, 0,7 % v prípade sliviek a 0,6 % v prípade stolového hrozna, uviedol poslanec Moisă.

Viac..  Výdavky na bývanie predstavovali v roku 2021 štvrtinu výdavkov domácností v EÚ

Zdôraznil tiež, že väčšinu dodatočného dovozu daných troch produktov pohltí rumunský trh, a to vzhľadom na “kultúrnu a geografickú blízkosť, ako aj na súčasný stav trhu.” Narážal tak napríklad na klesajúcu produkciu jabĺk v Rumunsku za ostatných niekoľko rokov.

Celkový dovoz z Moldavska predstavoval v roku 2013 približne 0,1% celkového dovozu do EÚ.

Reakcie slovenských poslancov

“Politicky motivovaný zákaz Ruska na dovoz poľnohospodárskych produktov sa negatívne prejavil na Moldavskej ekonomike, v ktorej poľnohospodárstvo predstavuje takmer 40%. V snahe pomôcť Moldavsku sme podporili nové obchodné preferencie, ktoré by mali znížiť vplyv embarga a otvoriť trh EÚ pre niektoré moldavské produkty,” uviedol poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).

“Je dôležité, aby EÚ ukázala solidaritu a ocenila snahy Moldavska o vstup do spoločnej Európy. Ruské embargo sa dotýka Moldavska, pretože poľnohospodárska výroba predstavuje až 40 % jeho hospodárstva. Zavedenie troch nových bezcolných kvót neohrozí rozpočet EÚ a pokryje výpadok týchto produktov v niektorých členských krajinách EÚ,” uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

“Vítam ďalší krok, ktorý priblíži Moldavsko k Európskej únii. Verím, že si zaslúži šancu na účasť na jedinečnom európskom projekte a bude ďalším úspešným príbehom európskej integrácie,” uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

“V dôsledku ruského embarga na moldavské poľnohospodárke produkty sa státisíce Moldavcov pracujúcich v tomto sektore ocitlo v ohrození. Považujem za dôležité v takýchto ťažkých situáciách podporiť našich spojencov a preukázať im solidaritu. Zahlasujem za tento návrh a verím, že predĺženie bezcolného dovozu dostane v EP zelenú,” uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

Ďalší postup

Bezcolný dovoz troch druhov ovocia z Moldavska do EÚ musí ešte formálne potvrdiť Rada (ministri členských štátov). Nové pravidlá sa budú uplatňovať so spätnou účinnosťou od augusta 2014 až do konca roku 2015.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Preprava odpadu: Europoslanci požadujú prísnejšie pravidlá EÚ

Europarlament v utorok prijal svoju rokovaciu pozíciu na rokovania s vládami EÚ o novom zákone …

Consent choices