Európsky parlament schválil asociačnú dohodu s Gruzínskom


parlament
Európsky parlament. PHOTO: Flickr.

Európsky parlament vo štvrtok schválil asociačnú dohodu medzi Európskou úniou a Gruzínskom. Dohoda položí základ pre politické pridruženie a rozsiahlu hospodársku integráciu krajiny s EÚ, ktorej súčasťou bude postupná liberalizácia vzájomného obchodu.

Dohoda o pridružení s Gruzínskom, ktorú poslanci schválili pomerom hlasov 490 (za): 76 (proti): 57 (zdržalo sa hlasovania), je treťou v poradí z novej generácie asociačných dohôd, o ktorých ratifikácii rozhodol Európsky parlament. Poslanci v septembri schválili asociačnú dohodu s Ukrajinou a v novembri dohodu o pridružení s Moldavskom.

“Ratifikácia asociačnej dohody s Gruzínskom Európskym parlamentom otvára novú kapitolu vo vzťahoch Európskej únie a Gruzínska,” uviedol spravodajca Andrejs Mamikins (S&D, LV). “Gruzínsko dosiahlo významný pokrok v zavádzaní reforiem a posilňovaní vzťahov s EÚ. Vítame nedávnu reformu súdnictva zameranú na posilnenie gruzínskych demokratických inštitúcií a podporu úsilia gruzínskej spoločnosti o dosiahnutie ďalšej demokratizácie. Napriek tomu, že je potrebné vykonať ešte veľa práce, skúsenosť nám ukazuje, že Gruzínci radšej riešia svoje problémy, ako by sa im mali vyhnúť. Myslím, že Európa by teraz mala preukázať skutočnú solidaritu s Gruzínskom a jeho obyvateľstvom,” dodal.

Ruský tlak v Abcházsku

V sprievodnom uznesení, ktoré Parlament schválil pomerom hlasov 491 (za): 84 (proti): 63 (zdržalo sa hlasovania), poslanci podčiarkli, že asociačná dohoda zahŕňa celé medzinárodne uznané územie Gruzínska, a to napriek tomu, že Rusko pokračuje v okupácii gruzínskych regiónov Abcházska a Južného Osetska.

Viac..  Vyjadrenia európskych politikov a komisie zabrali? Ceny elektriny klesli za necelý týždeň o 40 %

Parlament zároveň odsúdil uzavretie takzvanej dohody o spojenectve a strategickom partnerstve medzi okupovaným územím Abcházska a Ruskom, ktorý vníma ako krok Ruska k dokončeniu úplnej anexie Abcházska. Poslanci v tejto súvislosti vyzvali Ruskú federáciu, aby túto dohodu stiahla a dodržiavala svoje záväzky podľa dohody o prímerí z 12. augusta 2008.

Reformné úsilie

Parlament vyzdvihol značný pokrok Gruzínska v reformnom úsilí a zdôraznil, že Gruzínsko, ako akýkoľvek iný európsky štát, má európsku perspektívu a pokiaľ splní všetky podmienky, môže sa uchádzať o členstvo v Únii. Poslanci však zároveň vyzvali krajinu na konsolidáciu reforiem s cieľom budovať spoločnosť, pre ktorú sú príznačné pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi.

O ram

Avatar

Odporúčame pozrieť

Ivan Stefanec

I. Štefanec: Najnovšie vyhrážanie sa Moskvy Moldavsku potvrdzuje správnosť rozhodnutia chrániť slovenský vzdušný priestor poľskou a českou armádou

Slovensko má za sebou prvý deň ochrany vzdušného priestoru Poľskom a Českom. Slovenskú republiku majú …