štefanec
Ivan Štefanec, slovenský europoslanec. PHOTO: redakcia/red.

Ivan Štefanec: Nový rozpočet má šancu naštartovať európsku ekonomiku

štefanec
Ivan Štefanec, slovenský europoslanec. PHOTO: redakcia/red.

Po zdĺhavých rokovaniach bol konečne schválený rozpočet EÚ na rok 2015. Ako ho hodnotí a čo od neho očakáva sme sa pýtali europoslanca Ivana Štefanca.

Konečne poznáme rozpočet EÚ na rok 2015. Vy sami ste sa zúčastnili na niektorých rokovaniach. Ako by ste zhodnotili priebeh rokovaní a finálnu podobu rozpočtu?

Ako vieme, Európsky parlament mal rozdielne predstavy ako Komisia a Rada, takže som rád, že sa nám podarilo pretlačiť naše požiadavky pri zvyšovaní prostriedkov na vedu, výskum a inovácie, na vzdelávanie a výmenné programy študentov a tiež pre program Horizont 2020. Došlo k navýšeniu týchto prostriedkov a v tejto podobe je rozpočet naozaj akceptovateľný.

Čo očakávate od nového rozpočtu?

Dobrou správou je, že rozpočet vedie k stabilizácii finančnej situácie. Je v ňom obsiahnutých 8 miliárd, ktoré predstavujú prvú čiastku z Junckerovho 315 miliardového balíčka. Únia bude dohromady prispievať 21 miliardami a cez systém garancií a záruk sa vytvorí mechanizmus, ktorý umožní súkromným investorom investovať v EÚ, čo považujem za kľúčové. Súkromné investície sú efektívnejšie a návratnejšie v porovnaní s verejnými, preto je dôležité, aby sme prilákali súkromný kapitál do podpory rastu a tvorby pracovných miest. Rozpočet naozaj dáva predpoklad, že dôjde k naštartovaniu európskej ekonomiky, ale samozrejme je to podmienené aj potrebou štrukturálnych reforiem v jednotlivých krajinách.

Momentálne je diskutovanou témou rozširovanie EÚ. Ráta rozpočet aj s týmto rozširovaním, presnejšie s krajinami, ktoré podpisujú asociačné dohody?

Viac..  Ivan Štefanec: Rok 2022 zanecháva silné emócie, veľké víťazstvá, ale aj otvorené rany

V rámci nečlenských krajín nie, podporné mechanizmy počítajú len s určitými podpornými faktormi pre členské krajiny. Nemalo by význam, aby sme podporovali nečlenské štáty. Tieto sú zahrnuté do rozvojovej pomoci ako takej, kam spadajú krajiny z celého sveta, ktoré potrebujú pomoc či už pri prírodných nešťastiach alebo humanitárnych katastrofách. Avšak v rámci krajín, ktoré sú na ceste do EÚ, ako sú napríklad Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko, sú pripravené mechanizmy založené na konzultáciách a približovaní týchto krajín k Únii. Som presvedčený, že každá z týchto krajín by mala dostať šancu na svoju európsku cestu, ak si to jej občania želajú a ak splní podmienky.

Spôsob spomínanej podpory teda nie je finančný, ale je tu napríklad pomoc v podobe znížených ciel..

Krajiny, ktoré majú podpísanú asociačnú dohodu alebo sú v procese jej podpisovania majú možnosť využívať prístup k spoločnému európskemu trhu. Toto je náš spôsob, ako pomôcť spomínaným krajinám. Rozhodne nie je správnou cestou, aby sme im dávali nejaké dotácie alebo kompenzácie, ale aby sme im pomohli postaviť sa na vlastné nohy, zrealizovať potrebné reformy a aby si urobili poriadok najprv doma. Šanca je práve v obchodných vzťahoch, lebo to je nástroj, ktorý má Európsky parlament k dispozícii.

Ďakujeme za rozhovor. Na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedal slovenský europoslanec v EP Ivan Štefanec.

 

O tib

Avatar

Odporúčame pozrieť

sudnictvo

Európsky ľudskoprávny súd môže rozhodovať o žalobách voči Rusku pre zostrelenie letu MH17

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v stredu rozhodol, že môže rozhodovať o žalobách podaných …

Consent choices