Grécko, Írsko a Slovinsko si neukontrolovali poľnohospodárske výdavky. Vrátiť musia 102 miliónov eur


PHOTO: Ilustračné Flickr.
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska komisia si v rámci schvaľovania účtov vyžiadala späť peniaze z fondov poľnohospodárskej politiky od Grécka, Írska a Slovinska. Ide celkom o 102 miliónov eur, ktoré tieto krajiny minuli neoprávnene.

Tieto peniaze sa vrátia späť do rozpočtu EÚ z toho dôvodu, že spomínané krajiny nedodržali pravidlá EÚ alebo uplatnili neadekvátne kontrolné postupy v rámci poľnohospodárskych výdavkov. Práve členské štáty sú zodpovedné za vyplácanie a kontrolu výdavkov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a Komisia je povinná zabezpečiť, aby členské štáty využívali finančné prostriedky správne.

Komisia vykonáva viac ako 100 auditov každý rok. Nimi overuje, či sú kontroly zo strany členských štátov a ich reakcie na nedostatky dostatočné. Ak z auditov vyplýva, že členský štát nie je v kontrole a riadení týchto financií dosť dobrý, Komisia má právomoc získať finančné prostriedky späť. Tým zabezpečuje, aby boli finančné prostriedky EÚ riadne vynaložené.

Viac..  EK schválila strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky

 

O tib

Avatar

Odporúčame pozrieť

polnohospodarstvo

EK schválila strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky

Európska komisia schválila strategické plány SPP Česka a Slovenska. Nová spoločná poľnohospodárska politika (SPP), ktorá …