Grécko, Írsko a Slovinsko si neukontrolovali poľnohospodárske výdavky. Vrátiť musia 102 miliónov eur

PHOTO: Ilustračné Flickr.
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska komisia si v rámci schvaľovania účtov vyžiadala späť peniaze z fondov poľnohospodárskej politiky od Grécka, Írska a Slovinska. Ide celkom o 102 miliónov eur, ktoré tieto krajiny minuli neoprávnene.

Tieto peniaze sa vrátia späť do rozpočtu EÚ z toho dôvodu, že spomínané krajiny nedodržali pravidlá EÚ alebo uplatnili neadekvátne kontrolné postupy v rámci poľnohospodárskych výdavkov. Práve členské štáty sú zodpovedné za vyplácanie a kontrolu výdavkov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a Komisia je povinná zabezpečiť, aby členské štáty využívali finančné prostriedky správne.

Komisia vykonáva viac ako 100 auditov každý rok. Nimi overuje, či sú kontroly zo strany členských štátov a ich reakcie na nedostatky dostatočné. Ak z auditov vyplýva, že členský štát nie je v kontrole a riadení týchto financií dosť dobrý, Komisia má právomoc získať finančné prostriedky späť. Tým zabezpečuje, aby boli finančné prostriedky EÚ riadne vynaložené.

Viac..  Slovensko si chce od EÚ požičať takmer 631 mil. eur. Peniaze majú slúžiť na zmiernenie dopadov pandémie

 

O tib

Avatar

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Ekologickejšia, spravodlivejšia a odolnejšia poľnohospodárska politika EÚ. Europoslanci reagujú

Budúca poľnohospodárska politika EÚ má byť pružnejšia, udržateľnejšia a odolnejšia voči krízam a má poľnohospodárom …