Claude Moraes
Claude Moraes, predseda Výboru pre občianske slobody. PHOTO: © European Union 2015 - Source EP.

Členské štáty musia prijímať viac migrantov, hlása Brusel


Claude Moraes
Claude Moraes, predseda Výboru pre občianske slobody. PHOTO: © European Union 2014 – Source EP.

Problematika migrácie zahŕňa omnoho viac, než len naliehavú pomoc sýrskym utečencom, kvóty pre legálnu migráciu či kontrolu Stredomoria. Podľa nového uznesenia Európskeho parlamentu treba komplexný prístup k imigrácii a azylu.

„Musíme pripustiť, že migráciu potrebujeme. A aj k nej dochádza. V EÚ sa prejavuje starnutie populácie, migranti robia slabo platenú prácu, máme vysokú migráciu kvalifikovaných ľudí, ktorí nie sú z EÚ,“ hovorí Claude Moraes, predseda Výboru pre občianske slobody. Okrem toho dodáva, že migrácia má aj svoj hospodársky prínos. Je preto podľa neho dôležité, aby migrácia nebola vnímaná iba ako problém, ale aj ako možné riešenie iných problémov.

Nečinnosť členských štátov

V novom uznesení sa tiež píše, že Únia by mala zaručiť bezpečný a legálny prístup k európskemu azylovému systému. To počas sýrskej krízy neplatilo. Nastane v blízkej budúcnosti zmena? „Európska politika napríklad voči  Sýrii je taká, že predsa máme politiku presídľovania. Ostatné politiky týkajúce sa Sýrskej problematiky zostávajú na členských štátoch. Program presídľovania nefunguje správne. Prejavuje sa tam nepomer. Niektoré krajiny neprijali takmer žiadnych sýrskych utečencov, iné prijali priveľa. Nedochádza tak k zdieľaniu záťaže, aj preto naše uznesenie poukazuje na tento komplexný prístup. Potrebujeme si lepšie rozdeliť bremeno,“ vysvetľuje Claude Moraes.

Viac..  Európska komisia predložila návrhy o operačnej spolupráci Frontexu so Severným Macedónskom

Riešenie by mohla priniesť spolupráca s Frontexom, teda Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských. Aj tu však predseda upozorňuje na nedostatky. „Najväčší problém Frontexu je v tom, že ide o veľmi malú operáciu. Je to síce operácia Únie, ale zameriava sa na ľudí, ktorí sa takmer topia, či na nebezpečenstvá v Stredozemnom mori v nanajvýš kritickom čase. Frontex nie je adekvátny. Potrebuje viac financií, pretože sa snaží vyplniť medzery, ktoré zanechala nečinnosť členských štátov.“

Viac sa dozviete v nasledujúcom videu:

O mon

Avatar

Odporúčame pozrieť

Macedonsko

Európska komisia predložila návrhy o operačnej spolupráci Frontexu so Severným Macedónskom

Európska komisia v piatok navrhla podpísanie a uzavretie dohody medzi Európskou úniou (EÚ) a Severným …