Brusel schválil 58 miliónov EUR pre Duslo Šaľa, Štefanec hovorí o nespravodlivosti


štefanec
Ivan Štefanec, europoslanec. PHOTO: redakcia/Flickr/© European Union 2015 – Source EP

Európska komisia dospela k záveru, že plán Slovenska poskytnúť spoločnosti Duslo a.s. regionálnu investičnú pomoc vo výške 58 miliónov EUR je v súlade s pravidlami štátnej pomoci EÚ. Duslo, ktoré je súčasťou českého konglomerátu Agrofert, sa nachádza v Šali na Slovensku a vyrába dusík (vrátane amoniaku), viaczložkové priemyselné hnojivá a iné chemické produkty, ako sú gumárske chemikálie. Komisia dospela k záveru, že táto pomoc podporí ciele regionálneho rozvoja bez toho, aby nenáležite narúšala hospodársku súťaž na jednotnom trhu.

V júli 2014 Slovensko notifikovalo plány na poskytnutie daňových stimulov vo výške 58 miliónov EUR na podporu investičného projektu, ktorého cieľom je modernizácia zariadení na výrobu amoniaku v Šali – oblasti s vysokou nezamestnanosťou a životnou úrovňou nižšou ako priemer EÚ, ktorá je oprávnená na regionálnu pomoc podľa článku 107 ods. 3 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Komisia projekt posúdila na základe usmernení o regionálnej pomoci na roky 2007 – 2013 (uplatňovanie predĺžené do 30. júna 2014), ktoré sa vzťahujú na opatrenia, v súvislosti s ktorými sa rozhodnutie o poskytnutí pomoci prijalo pred 1. júlom 2014. Uvedené usmernenia umožňujú za určitých podmienok poskytnutie štátnej pomoci na regionálne investičné projekty, ktoré prispievajú k rozvoju dotknutej oblasti. Komisia musí najmä posúdiť, či pozitívne účinky opatrenia na regionálny rozvoj prevažujú nad negatívnymi účinkami súvisiacimi s narušením hospodárskej súťaže, ktoré môže pomoc spôsobiť.

Spoločnosť Duslo investuje celkovú sumu 310 miliónov EUR. Projekt by mal umožniť zachovanie približne 1 800 pracovných miest v závode a stoviek ďalších pracovných miest v spoločnostiach, ktoré sú dodávateľmi závodu, v jednom z najmenej rozvinutých regiónov EÚ. Podiel Dusla na väčšine relevantných trhoch je navyše nízky, a to aj pri zohľadnení predajov realizovaných jeho materskou spoločnosťou. Komisia preto dospela k záveru, že pozitívne účinky opatrenia na zamestnanosť a hospodársky rozvoj jednoznačne prevažujú nad akýmikoľvek potenciálnymi negatívnymi účinkami na hospodársku súťaž.

Viac..  Celková spotreba energií v únii v roku 2020 klesla o 6 %

Europoslanec Ivan Štefanec rozhodnutie Komisie rešpektuje, avšak hovorí o nespravodlivosti: “Rešpektujem technické rozhodnutie Komisie, keďže z pohľadu spoločného európskeho trhu nemá Duslo dominantné postavenie. Podstata nespravodlivého zvýhodnenia na Slovensku ale spočíva v tom, že na túto pomoc sa musí poskladať 40,000 malých podnikateľov, ktorých vláda neustále zdiera a ktorí si naopak pomoc zaslúžia.”

Spoločnosť Duslo a.s., ktorú vlastní český konglomerát Agrofert, sa nachádza v Šali na Slovensku a vyrába dusíkaté a viaczložkové priemyselné hnojivá a iné chemické produkty, ako sú gumárske chemikálie.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

stefanec

Ivan Štefanec: Jednotné nabíjačky budeme mať aj v počítačoch

Európsky parlament dnes definitívne schválil smernicu, ktorá zjednocuje koncovku pre nabíjačky malých elektronických zariadení na …