Dnes začínajú platiť nové pravidlá: Rozhodnutie súdu bude automaticky vykonateľné v celej EÚ

súdne kladivko
PHOTO: Flickr.

Nové predpisy platné od dnes znamenajú, že podniky a spotrebitelia budú môcť ľahšie vyriešiť cezhraničné právne spory – pričom sa v EÚ každoročne očakávajú úspory vo výške až do 48 miliónov EUR. Pravidlá rušia nákladný a zdĺhavý postup, ktorý sa v súčasnosti využíva 10 000 krát ročne s cieľom uznať rozsudky v občianskoprávnych a obchodných veciach v iných krajinách EÚ.

Od dnes budú takéto cezhraničné rozsudky automaticky vykonateľné v celej EÚ. Spotrebitelia tiež budú lepšie chránení pri kúpe od obchodníkov z krajín mimo EÚ a podniky budú mať väčšiu právnu istotu pri podnikaní v rámci celej EÚ. Nové opatrenia plnia sľub EÚ znižovať byrokraciu a posilniť jednotný trh EÚ s cieľom podporiť udržateľný hospodársky rast.

„Toto je veľmi dobrá správa pre európskych občanov a malé a stredné podniky“, povedala Věra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť. „Tieto nové pravidlá by mohli priniesť úspory vo výške od 2 000 do 12 000 EUR za každý jednotlivý prípad. Ide o úspešné naplnenie prísľubu znížiť byrokraciu a posilniť jednotný trh EÚ. Toto opatrenie bude významným prínosom najmä pre malé a stredné podniky a prostredníctvom neho sa vytvorí oveľa viac príležitostí pre podniky v celej Európe“.

Od dnes začínajú platiť tieto praktické zlepšenia:

  • Vykonateľné súdne rozhodnutie v občianskoprávnych a obchodných veciach v jednom členskom štáte bude automaticky vykonateľné v celej EÚ. Tieto pravidlá rušia komplikované sprostredkovacie konanie – konanie o vyhlásenie vykonateľnosti. Toto konanie si zvyčajne vyžadovalo náklady vo výške 2 000 až 3 000 EUR v závislosti od členského štátu, ale mohlo stáť až 12 700 EUR vrátane nákladov na právnika, preklad a súdne trovy. V takmer 95 % prípadov bolo toto konanie len čistou formalitou.

V momente, kedy je v ktoromkoľvek členskom štáte vynesený rozsudok, ho bude môcť veriteľ presadiť vo všetkých ostatných členských štátoch – znamená to, že podniky a občania sa budú môcť k svojim peniazom dostať rýchlejšie, ľahšie a bezplatne. Za výnimočných okolností budú súdy aj naďalej môcť zabrániť vykonateľnosti rozsudku, napríklad ak súd iného členského štátu porušil právo na spravodlivý proces.

  • Spotrebitelia a zamestnanci budú lepšie chránení v prípade právnych sporov týkajúcich sa tretích krajín. Doteraz spotrebitelia často neboli schopní uplatniť svoje práva v prípade nákupe tovaru od obchodníka so sídlom v tretej krajine a predávajúceho výrobky v členskom štáte EÚ. Nové pravidlá znamenajú, že v celej EÚ bude mať spotrebiteľ v prípade akéhokoľvek takéhoto sporu prístup k spravodlivosti v krajine, kde má bydlisko – spotrebiteľ sa nebude musieť obrátiť na súdy tretej krajiny. Nové pravidlá tiež umožnia zamestnancom pracujúcim v EÚ viesť súdne konania proti svojim zamestnávateľom so sídlom v tretej krajine na súdoch členského štátu, v ktorom zvyčajne pracujú.
  • Zvýši sa právna istota v súvislosti s dohodami o voľbe súdu medzi spoločnosťami. V minulosti sa dohody o voľbe súdu mohli obchádzať postúpením sporu súdu iného členského štátu EÚ (a nie zvolenému súdu) s cieľom predĺženia riešenia sporu. Nové pravidlá, ktoré dnes začali platiť, ukončia takéto taktiky zneužívania tým, že zvolený súd dostane v prípade paralelných konaní v danej veci prioritu.
Viac..  Prieskum Eurobarometra: Európania a elektronická komunikácia v EÚ

Nové pravidlá reagujú na prieskum vykonaný v roku 2010, v rámci ktorého sa zistilo, že takmer 40 % podnikov by bolo viac naklonených obchodovať mimo svojho domáceho trhu, pokiaľ by sa zjednodušili postupy týkajúce sa riešenia súdnych sporov v cudzine. Odstránenie byrokratických prekážok, ktoré podnikom prinášajú dodatočné náklady a právnu neistotu, je tiež kľúčovou súčasťou plánu Komisie na uľahčenie života občanov a fungovania podnikov

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Michel, Sassoli, Leyen

Rusko zaradilo na sankčný zoznam aj predsedu Europarlamentu. Proti tomu sa rázne postavili najvyšší predstavitelia EÚ

Ruská federácia koncom uplynulého týždňa uvalila sankcie na ôsmich predstaviteľov Európskej únie, medzi nimi aj …